Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » JCI Female presenteert Plan of Action 2014

JCI Female presenteert Plan of Action 2014

Afgelopen vrijdag, 24 januari, heeft JCI Female haar eerste algemene leden vergadering belegd, onder presidentschap van Juanita Lont. Het hoogtepunt van deze vergadering was de presentatie en aanname van het jaarplan (Plan of Action) 2014, zegt de organisatie in een persbericht.

Het jaarplan 2014 werd na enkele kritische vragen, op- en aanmerkingen met algemene stemmen aangenomen. Om invulling te geven aan het jaarplan heeft de president op haar eerste algemene leden vergadering alvast 4 commissies benoemd, namelijk van de Nationale Conferentie, Dare to Act Award en Membership and Retention.

De president die namens het bestuur het jaarplan aan de kamer presenteerde, gaf aan dat zij dit jaar het volgende streeft met JCI Female:
– Kwalitatieve groei door na te gaan wat de behoefte is van de leden aan kennis en vaardigheden en hieraan invulling te geven;
– Kwantitatieve groei van minimaal 30%;
– Projecten uitvoeren ten behoeve van de gemeenschap die een duurzaam karakter hebben;
– Betrokkenheid en saamhorigheid bevorderen van de leden door het verder versterken van hun ‘strenghts’;
– Het organiseren van de Nationale Conferentie voornamelijk in het kader van hun 40 jarig bestaan.

Junior Chamber International Female (JCI Female) is een afdeling van de nationale organisatie JCI Suriname bestaande uit vrouwen tussen de 18 en 40 jaar. JCI Female, die dit jaar reeds 40 jaren bestaat, biedt haar leden ontwikkelingskansen en stelt hen zo in staat actieve burgers te zijn en zodoende positieve veranderingen in de samenleving teweeg te brengen.

In hun streven de zichtbaarheid van JCI Female te vergroten maar bovenal positieve verandering te creëren in de gemeenschap roept JCI Female, vrouwen tussen de 18 en 40 jaar op om lid te worden en samen met hen hun doelen te realiseren. Vrouwen tussen de 18 en 40 die lid willen worden van JCI Female kunnen een mail sturen naar jcifemale@gmail.com.

De volgende algemene leden vergadering van JCI Female is gepland op 14 februari 2014.