Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Israël-Hamas oorlogssituatierapport dag 10

Israël-Hamas oorlogssituatierapport dag 10

DOOR PHIL BAINBRIDGE
16 oktober 2023 – De IDF heeft bevestigd dat Hamas 199 gijzelaars in Gaza vasthoudt, terwijl berichten over een staakt-het-vuren om humanitaire hulp aan Gaza mogelijk te maken door zowel Hamas als Israël zijn ontkend.

Egyptische berichten dat de grensovergang bij Rafah open stond voor hulp, zijn door Hamas afgewezen, en de grens lijkt nu gesloten te zijn. Bij de weinige keren dat het open was, beperkt Egypte het aantal inwoners van Gaza dat kan vertrekken.

Vier ziekenhuizen in het noorden van Gaza functioneren niet meer en naar schatting 21 anderen hebben van Israël te horen gekregen dat ze moeten evacueren voorafgaand aan een verwacht grondoffensief, een maatregel die volgens de WHO in strijd kan zijn met het internationaal humanitair recht. Israël beweert dat Hamas opzettelijk mensen verhindert te evacueren.

In het noorden van Israël worden 28 gemeenschappen binnen een bufferzone van twee kilometer van de Libanese grens geëvacueerd nu de aanvallen van Hezbollah escaleren, om de IDF “operationele vrijheid” te geven te midden van de angst voor een tweede front in het begin van de oorlog.