Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » IsDB en regering Azerbeidzjan betaalden reis minOWC

IsDB en regering Azerbeidzjan betaalden reis minOWC

“De kosten voor het bezoek zijn volledig ten laste gekomen van de IsDB en de Azerbeidzjaanse regering.” Zo reageert het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) in een lijvige uiteenzetting over de werkbezoeken van twee delegaties van het ministerie recentelijk naar Azerbeidzjan. Het ministerie belooft op korte termijn inhoudelijk verslag te zullen doen van deze werkbezoeken.

De bezoeken – op uitnodiging van de Islamic Development Bank (IsDB) – worden gebracht in de reeks van ontwikkelingsactiviteiten om het beroepsonderwijs te versterken. In dit kader zijn er verschillende schoolcampussen in ontwikkeling. Daarnaast worden technologiecentra op verschillende plaatsen gebouwd om jongeren op te leiden. Deze projecten worden gefinancierd door de IsDB.

De delegaties hebben inzicht verkregen over de opbouw van het beroepsonderwijs. Een deel van de eerste delegatie bestond uit leraren uit het secundair onderwijs en de tweede delegatie bestond uit beleidsmakers, geleid door onderwijsminister Henry Ori. Deze delegatie heeft bezoeken gebracht aan verschillende instituten voor beroeps- en hoger onderwijs en scholen waar de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is geregeld. De delegatie is officieel ontvangen door de minister van Onderwijs van Azerbaijan.

“Het beroepsonderwijs is georganiseerd rond olie en gas. Suriname kan in vele opzichten leren van hoe zij de Oil & Gas sector hebben ontwikkeld en sectoren als de gezondheidszorg en onderwijs”, schrijft minOWC. Gekeken is naar de inrichting van het praktijkonderwijs en samenstelling van practicum onderwijs.

Met het ministerie van Onderwijs in Azerbaijan zijn er afspraken gemaakt voor de uitwisseling van studenten en docenten. Ook zijn er studiebeurzen beschikbaar voor studenten in Suriname voor met name de Oil & Gas sector, maar ook andere hbo-opleidingen. Ook is gesproken over technologie, coöperatie en renewable energy.