Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Inverzekeringstelling en geldboete voor zangvogelsmokkelaars

Inverzekeringstelling en geldboete voor zangvogelsmokkelaars

PARAMARIBO — Enkele personen, die gepoogd hadden om zangvogels het land uit te smokkelen, zijn niet alleen in verzekering gesteld, maar kregen ook een boeteoplegging van SRD 10.000 per vogel. De vogels zouden gesmokkeld worden naar Nederland.

Op 17 april werd de eerste partij, 21 vogels, in beslag genomen op het Johan Adolf Pengel Luchthaven, terwijl de tweede partij die uit elf vogels bestond op 25 april verbeurd is verklaard. In het eerste geval waren de zangvogels in een kooi in een handbagage bewaard. In het ander geval verstopte de smokkelaar de vogels in tandpastadozen.

De vogels zijn door de dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) vrijgelaten. LBB benadrukt dat de invoer en uitvoer van in het wild levende dieren en planten, zo ook delen ervan en of producten vervaardigd uit delen ervan vergunning plichtig is.  Soorten die onder the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) vallen, zijn eveneens CITES-vergunning plichtig.