Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Internationale Dag van de Jeugd herdacht met congres over actuele thema’s

Internationale Dag van de Jeugd herdacht met congres over actuele thema’s

Tekst en beeld Valerie Fris

PARAMARIBO — Klimaatverandering, uitdagingen in het onderwijssysteem en veiligheid op school, welzijn en geestelijke gezondheid van jongeren en gelijkheid en rechtvaardigheid voor jongeren. Dat waren de onderwerpen die zaterdag tijdens het jeugdcongres in de Congreshal, zijn behandeld.

Dit congres werd georganiseerd in verband met de Internationale dag van de jeugd op 12 augustus. De organisatie lag in handen van I-Speak, een jongerenorganisatie in samenwerking met Unicef en het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ). Verschillende jeugdorganisaties waren vertegenwoordigd.

“Het doel van het congres was om na te gaan tegen welke problemen jongeren aanlopen en hoe ze kunnen worden opgelost”

Jeugdparticipatie

Het doel van het congres was om na te gaan tegen welke problemen jongeren aanlopen en hoe ze kunnen worden opgelost. Mitesh Bhaggoe, waarnemend directeur van het Nationaal Jeugdinstituut zegt dat met dit congres jongerenparticipatie ook wordt ondersteund. “Het is belangrijk dat we de jongeren mobiliseren om te participeren en hun stem te laten horen.”

Bhaggoe vertelt dat door samenwerking tussen verschillende instituten en organisaties om dit congres te organiseren, is gedemonstreerd dat jongeren door samen te werken veel meer kunnen bereiken. De deelnemers aan het congres zijn onder andere toegesproken door de minister van AWJ, Steven Mac Andrew en Unicef vertegenwoordiger voor Guyana en Suriname, Nicolas Pron.

Na de toespraken waren er motivatiesessies en vervolgens mochten de jongeren tijdens discussie hun mening geven over de thema’s van de dag, waarna zij de uitkomst mochten presenteren. Volgens Bhaggoe komt er een eindverslag met de aanbevelingen en oplossingsmodellen. Dit verslag zal worden aangeboden aan de beleidsmakers.

Motie

Los van het congres kwam de Jeugdraad, die ruim twee maanden geleden werd gekozen, in de eerste openbare vergadering bijeen eveneens zaterdag in de Congreshal. Deze vergadering werd geleid door het  oudste lid in jaren, Ceejay Wiebers. Er is een verkiezingscommissie benoemd voor het kiezen van een voorzitter en een ondervoorzitter, maar door onduidelijkheid over de procedure ging dat  niet door. Er was ook onduidelijkheid over welke versie van het ordereglement moet worden gebruikt.

Een andere kwestie is dat op de vergadering enkele leden een motie indienden waarin staat dat de Jeugdraad niet betrokken is geworden bij de organisatie van het Jeugdcongres terwijl het Staatsbesluit dit voorschrijft. De leden die de motie hebben getekend gaven aan, niet te zullen participeren aan het Jeugdcongres, dat later op de middag zou worden gehouden.  

Bhaggoe zegt dat er een misvatting is, omdat het Jeugdcongres niet is georganiseerd door het ministerie van AWJ maar door een jongerenorganisatie. “Als het gedaan was vanuit het ministerie zouden volgens hem de leden van de Jeugdraad zeker betrokken worden.

Hij vindt het jammer dat de leden dit niet intern hebben besproken, maar ervoor gekozen hebben dat middels een motie kenbaar te maken. Uiteindelijk waren toch enkele leden van de Jeugdraad bij het congres aanwezig.