Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Inning verhoogde grondhuurtarieven begint in januari 2024

Inning verhoogde grondhuurtarieven begint in januari 2024

Met de inning van verhoogde grondhuurtarieven zal pas in januari volgend jaar worden begonnen. In maart dit jaar zijn de verhoogde grondhuurtarieven door de regering goedgekeurd. De afdeling Grondregistratie is vervolgens ertoe overgegaan om de grondhuurwaarden van de verschillende districten te berekenen. Intussen zijn in dat kader acht districten afgerond. In november worden deze verklaringen gestuurd naar de Directeur der Belastingen en in december vinden de bekendmakingen plaats. 

In januari 2024 zal dan vervolgens begonnen worden met de inning. Dit is de reden waarom burgers al enige maanden nog geen grondhuur kunnen betalen bij het Domeinkantoor. Deze mededeling deed minister Dinotha Vorswijk vorige week in het parlement tijdens de behandeling van de suppletoire begroting over het huidig dienstjaar 2023. 

Tijdens de debatten hebben Assembleeleden ook gevraagd om publicatie van de lijst van personen en stichtingen die grond toegewezen hebben gekregen. De bewindsvrouwe legde uit dat die informatie voor iedereen toegankelijk is bij het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatie Systeem (GLIS). Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, GBB, houdt geen registratie bij van wie allemaal een perceel toegewezen hebben gekregen.

Een uitgegeven bereidverklaring door GBB betekent nog niet, dat het perceel aan betrokkene is toegewezen. Betrokkene dient eerst aan een aantal voorwaarden zoals gesteld in de bereidverklaring te voldoen. Het kan gebeuren dat betrokkenen hun bereidverklaringen niet hebben bewilligd. In dat geval is het volgens de GBB-minister niet juist namen van personen en stichtingen te publiceren, terwijl de toewijzing niet heeft plaatsgevonden.

SS