Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Ingezonden: Zinloos geweld

Ingezonden: Zinloos geweld

Het gebruiken van geweld is altijd een zeer discutabele aangelegenheid geweest. Zeker wanneer het gaat om ongeoorloofd fysiek, psychisch en of verbaal geweld. Enige tijd geleden is er veel commotie geweest rondom de aangenomen amnestiewet in de DNA (De Nationale Assemblée). Dit omdat de geweldmisdrijven die zijn gepleegd in de jaren tachtig van de vorige eeuw nooit ongestraft gelaten kunnen worden.

Dit is kan net zo min het geval zijn van het misdadig geweld zoals getoond in de reportage van een video op 25 april 2012 door Apintie-tv: “Ordinair Straatgevecht”. In een telefoongesprek met mevrouw Gail van Eijk van Apintie radio en televisie geeft zij aan dat zij en haar collega Anthony Etman zelfs met de dood zijn bedreigd. Zij kon niet goed aangeven of er link bestaat tussen de vorengenoemde videorapportage en de doodsbedreigingen. Deze moedige journalisten gaan natuurlijk ongestoord verder met hun goede werk die zij op professionele wijze uitvoeren.

Omstanderseffect

In de sociale psychologie worden verschillende oorzaken beschreven waarom omstanders niet ingrijpen bij ernstige geweldsmisdrijven waarbij opzettelijk doden en of verwonden door het gebruik van excessief geweld centraal staat. Maar wat mij erg tegen de borst stuit, bij het zien van de beelden in bedoelde video is dat de omstanders de dader aanvuren om nog meer geweld te gebruiken tegen het slachtoffer dat ook fysiek helemaal niet tegen haar opgewassen is. Alle geweld ondergaat zij lijdzaam! Achteraf blijkt ook nog dat het zeer jeugdige slachtoffer volgens mevrouw van Eijk totaal onschuldig tot bloedend toe is afgetuigd en afgetakeld door de geweldenaar, zonder dat iemand zijn afkeuring daarover uitsprak. Ik kan al deze omstanders niet anders kwalificeren dan een stelletje lafaards. De vraag blijft hoe – vooral de volwassenen in deze groep hun eigen kinderen opvoeden – als zij dit geweld accepteren.

Verruwing

Politici praten de laatste tijd veel over onder andere de criminaliteit, veiligheid en of verruwing van onze samenleving. Soms lijkt het alsof er symboolpolitiek wordt bedreven, want over deze zaak waar slechts enige maatschappelijke verontrusting en verontwaardiging werd uitgesproken, is maar zeer beperkt gereageerd door DNA-leden. Ook andere beleidsmakers en politici hebben zich (nog) niet uitgesproken. Het zou raadzaam zijn om het mogelijk te maken dat in het kader van het strafrecht er wetten worden aangenomen in de DNA (zoals de belagingswet) dat wanneer omstanders hun verantwoordelijkheid niet nemen om een handje te helpen bij het voorkomen van een misdrijf, zij worden aangemerkt als directe medeplichtigen bij de strafbare feiten die worden gepleegd, en daarvoor ook worden vervolgd en gestraft door de rechterlijke macht.

Het is schandalig en onbegrijpelijk dat iemand op totaal willekeurige wijze op straat ernstig wordt mishandeld, en laffe landgenoten dit als een doodnormale schouwspel beschouwen zonder een hand uit te steken. Dit heb ik in mijn jeugd gelukkig nooit meegemaakt in ons land. Is dit misschien ook een symptoom van het “moreel verval” waar zo vaak over wordt gesproken? Ik verwacht dat alle betrokken daders worden opgespoord en heel streng worden gestraft. Ook zij die doodsbedreigingen hebben geuit! Dit zinloos geweld moeten wij als samenleving nooit accepteren. Het laatste woord over deze zaak is daarom nog niet gezegd!

Robby Roeplall

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie. De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.Posted

in

by

Tags: