Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Ingezonden: Wat is er mis met de SAB?

Ingezonden: Wat is er mis met de SAB?

Al langer dan een jaar zijn de perikelen binnen de bond niet meer bij te houden. Sinds februari zijn er twee besturen binnen de SAB. Bestuur-Robby Rijssel en bestuur-Delano Landvreugd. Beiden claimen het wettig bestuur te zijn. Een rechtszaak heeft uitgemaakt dat geen van beide besturen wettig zijn en dat er nieuwe bestuursverkiezingen moeten plaatsvinden onder toezicht van het Surinaamse Olympisch Comité (SOC).

Behalve de rechter, heeft ook de Internationale Associatie van Atletiekfederaties (IAAF), het overkoepelend orgaan van het wereldatletiekgebeuren, bekendgemaakt geen van de twee besturen te erkennen.

Zij heeft het SOC opgedragen wederom een verkiezing te organiseren. Nu maakt het SOC bij monde van de secretaris-generaal Guno van de Jagt bekend dat de uiterste datum van 31 mei niet haalbaar zal zijn. Deze perikelen hebben ertoe geleid dat Suriname niet optimaal kon participeren tijdens de atletiekwedstrijden van de vorige maand op Barbados. Er werd wel deelgenomen, maar de prijzen bleven uit.

Gelukkig hebben wij nog een Letitia Vriesde die gezien haar atletiekprestaties op wereldforum, haar invloed kon aanwenden om een jonge Surinaamse atleet, die niet in de prijzen was gevallen, alsnog een prijs te laten krijgen.

Zo kan het niet doorgaan. Suriname loopt de kans om in de atletiekwereld volledig ten onder te gaan. Voormalig SAB-voorzitter Watti Deets was in de ogen van sommigen een dictator, maar toen liep de SAB op wieltjes. Ook Lucia Sijp heeft haar best gedaan. Wat is er nu mis?

C. Adrianus

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.