Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Ingezonden: Persoonlijk belang of ‘s landsbelang

Ingezonden: Persoonlijk belang of ‘s landsbelang

Wanneer ik de verschillende reacties analyseer over de aanname van de amnestiewet door het parlement dan vraag ik mij in het gemoed af of het 8-decemberproces persoonlijke belangen van de nabestaanden dient of het algemeen belang van de staat Suriname. Hebben de nabestaanden persoonlijke satisfactie wanneer de verdachten, en in het bijzonder president Bouterse, schuldig worden bevonden en opgesloten?

Interesseert het hen niet wat de consequenties zullen zijn? Ja kan je zeggen: de president de bak in en de vice-president neemt over. Denkt men dat het zo makkelijk zal gaan? Waarom denkt men dat er nu een proces gaande is? Dat komt omdat een groep in 1982 ook dacht dat het makkelijk zou zijn om militairen terug te sturen naar het kamp. Ook toen werd er onder het mom van democratie acties gevoerd. Er is in Suriname geen weldenkend mens die vindt dat wat er in december 1982 gebeurd is, goed is.

Maar moeten wij niet voorkomen dat zaken weer een verkeerde kant opgaan? Stakingen en massameetings waren toen aan de orde van de dag. Zogenaamd leeft men nu in angst en vrees. Waarom? In een democratie mag men toch niet bang zijn en in angst leven. De angst is ontstaan omdat bepaalde groepen bezig zijn misbruik te maken van hun democratisch recht. Ook democratische rechten hebben grenzen. Is men vergeten dat er om een stille of minder stille mars te organiseren er een vergunning nodig is?

Is die vergunning ooit gevraagd voor de twee marsen van de afgelopen tijd? Wie is provocerend bezig? De president en zijn regering hebben tot nu toe alles over zich laten heengaan. Accepteer de ontwikkeling waarmee de regering bezig is en stem Bouterse in 2015 weg, indien haalbaar wat ik niet denk. Stort dit land niet in een avontuur. Laat de persoonlijke belangen aan een kant en denk in ’s landsbelang. Bouterse is geen Wijdenbosch die zich heeft laten afzetten door straatacties in 2000.

M. Ramsahai

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.