Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Ingezonden: De weg van de polarisatie en ondergang

Ingezonden: De weg van de polarisatie en ondergang

Het  valt niet te ontkennen dat er sprake is van een zwaar verdeeld Suriname.  President Bouterse tevens  leider van de NDP  heeft  middels een verzoening op het podium zich verzekerd  van de politieke steun van de heren Brunswijk en Somohardjo. Brunswijk die eens gezworen vijand was van  Bouterse en toen de doodstraf over laatstgenoemde uitsprak,  heeft gezegd dat wie aan Bouterse komt, aan hem komt. Helaas  poogt de president niet zich te verzoenen met het totale volk, omdat er zware hindernissen zijn, die naar alle waarschijnlijkheid zelf door  deze President zijn opgeworpen. Laten we daarover eerlijk zijn.

Verzoenen zal niet lukken zolang er geen gerechtigheid is. Daarover moeten we niet achterlijk doen, want het is logisch omdat er eens veel bloed vergoten is geworden. Waarom geen uitvoerige bekentenissen, spijtbetuiging en dan de poging wagen om te verzoenen?  Dat kan je evenwel niet vanuit een podium doen. Machthebbers  en hun herders moeten dus niet langer politiek bedrijven met deze ernstige zaak.  Gaan we toestaan dat de rechterlijke macht ondergeschikt wordt van een belangenkliek?

We mogen , volgens de president Bouterse,  onze  kritische mening hebben en ventileren en we hoeven niet van hem te houden. Hij houdt  wel van ons, zegt hij steeds en wil dat we het ook nog geloven.  President, waarom worden  kritische burgers  anno heden toch nog als staatsvijanden aangemerkt, net als in 1982?  De voorzitter  van de SPA meneer Castelen heeft gezegd dat telefoons worden afgetapt en personen die tegenstanders zijn van de Amnestie,  worden gevolgd. President, wie  heeft de leiding van de aftap van telefoons en emails? Dat is toch illegale aftap?

Indien het volk zich laat beangstigen, vrije meningsuiting aan banden wordt gelegd door bedreigingen, en tefoongesprekken ook nog worden afgetapt, dan  is  de weg naar dictatuur heel nabij. President, zouden u en uw medestanders zich daaraan schuldig  willen maken? Immers u bent verantwoordelijk.  Er zijn bedreigingen geuit naar de  lopers van de stille protestmars tegen amnestie. Burgers mogen niet meer protesteren,  President, juist daarom zal  uw speech van 05 mei 2012  via het podium nooit vergeten kunnen worden.  U hebt de polarisatie slechts versterkt.  Intussen wordt het volk doodmoe van de beinvloeding via de  peperdure Info Act propaganda, die een bepaald eng belang dient.

Programma’s over  verval van normen en waarden, over  de stijgende prijzen van goederen en diensten zien we niet en hoe deze regering de verarming zal tegen gaan. Want een gericht bezuinigingsbeleid  op deviezen ontbreekt.  Maar het is niet eerlijk  woningen en  perceeltjes te geven  aan burgers die niet eens de ontsluitingskosten kunnen betalen,  hun beetje geld aan andere dingen verbrassen maar schreeuwen om een woning als geschenk. Ze blijven achtergesteld door eigen toedoen en eigen mentaliteit. Het verleden leert dat vele  surinamers  zichzelf en gezin konden opbouwen en betere positie konden verwerven met hardwerken en spaarzaamheid. Toen  1950-1980, was Suriname nog niet bekend met drugs en vreselijke corruptie.

Onze ouders hebben beetje bij beetje zeer moeizaam gespaard en bouwden hun eigen huisje, zelfs op het erf van hun ouders. Ze  hadden grote tegenslagen gehad,  zware armoede geleden maar klaagden en scholden niet vies en vuil en chanteerden  ook geen regering. Dus president, begaat u geen grove onrechtvaardigheid omwille van uw populistische politiek tegenover hen die op eigen kracht hardwerkend hun nestje hebben gebouwd  door met volkswoningen te strooien en ook nog landbouwland op te maken aan verkavelingen.  Want geeft u te royaal toe aan de grillen en klaagzang, dan  doet u dat niet in land’s belang . Toch huisje geven,  dan maar  in flatgebouwen. Vele hebben  een eigen dak nodig en gaan niks met de grond doen, als  ze niet in staat zijn om hun erf  en perceelafwatering te onderhouden. Populistische politiek  kweekt verpeste mentaliteit.

Intussen gelooft geen Surinamer  meer in de Consumenten beschermingsverenigingen, die  de schijn ophouden van kritisch zijn in belang van de consument  maar de regering  opvallend niet veroordelen om bepaalde redenen. De indruk is dat men  de consument behoorlijk voor de gek houdt en spelen slecht op ledenwerving , contributies en advertenties in een krantje. Dat dient dan een eng belang. De consument van goederen en diensten is dus nog steeds overgeleverd aan dure en of slechte dienstverleners en  een groot aantal meedogenloze ( chineze) winkeliers. Consumenten voelen zich terecht verraden en opgelicht. Hebt u daar nog tijd voor President, wat doet u tegen  de uitbuiting door de handel ? Die prijskorting op 21 goederen was toch een lachertje? Winkeliers lagen daar niet wakker van en  schroefden andere artikelen flink op.

Ik woon en werk  al bijna 25 jaar  als sociale wetenschapper in Ned. Wat bereiken we met zeer vijandige relaties met Nederland,? Ook al Bouterse  niks te maken hebben met Nederland, hij vergeet al te snel dat die vijandschap over en weer om hem  en zijn politieke inner circle draait.  Het lijkt dat we dan de aandacht afleiden  van  meneer Obiang   van Eq.Guinea,  een vreemd overkomende gast die zo afzijdig gehouden werd door uw kabinet,  die ook  te snel de steutel van Paramaribo als byzonder geschenk  meekreeg. .Het heeft er veel van dat de relatie van president Bouterse met  meneer Obiang een raadselachtige is.

drs. Luzmila Kasanradji
Nrd, Brabant, Ned.

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving


Posted

in

by

Tags: