Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Inbreng onderwijsinspecteurs cruciaal

Inbreng onderwijsinspecteurs cruciaal

PARAMARIBO — “Als de inspecteurs geen controle doen, dan krijgen wij geen feedback om te weten of wij het goed doen.” Met deze uitspraak benadrukte Krishnakoemarie Mathoera, die als minister waarneemt bij Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC), de belangrijke rol die onderwijsinspecteurs vervullen. Donderdag wordt het tweedaagse seminar van OWC en de Bond van Inspecteurs bij het Onderwijs (BIO) afgesloten.

De activiteit wordt gehouden om de rol van de inspectie binnen de huidige onderwijsvernieuwingen te optimaliseren. In het Centrum voor Nascholing Suriname (Cenasu) komen onderwijsinspecteurs, vakbondsleden en functionarissen van het departement bijeen. Mathoera merkte op dat de prioriteit van de vernieuwingen ligt bij het basisonderwijs, omdat is gebleken dat kinderen al op jonge leeftijd minder interesse hebben in de school. Het beleid van de overheid is erop gericht om zoveel als mogelijk kinderen te behouden in het onderwijsproces en de kwaliteit te behouden.

“Het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs staat centraal”

De bewindsvrouw onderstreepte dat OWC eraan werkt om leerlingen te motiveren, de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te voorzien in de middelen die nodig zijn voor het onderwijsproces. Volgens de bewindsvrouw vervullen de inspecteurs een cruciale rol in dit geheel. Tijdens het seminar worden aspecten besproken die te maken hebben met de randvoorwaarden voor het adequaat functioneren van de onderwijsinspecteur alsook de arbeidsvoorwaarden die daaraan moeten worden gekoppeld.

Het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs staat daarbij centraal. Dit zal ertoe moeten leiden dat processen, strategieën, het beleid, de uitvoering en vernieuwingen optimaal op elkaar zijn afgestemd. Mathoera zegt dat het seminar ook is bedoeld om na te gaan hoe de werkzaamheden van inspecteurs te vergemakkelijken met het oog op verbetering en vernieuwing. Ook heeft het tot doel om geraken tot oplossingen voor vraagstukken waarmee inspecteurs te kampen hebben. Het seminar wordt geleid door Human Resource Developer Humphrey Bendt.

In het Cenasu participeren onderwijsinspecteurs, vakbondsleden en functionarissen van OWC in het seminar. [Foto: CDS]