Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » IMF uitvoerend bestuur beslist vandaag over Staff Level Akkoord met Suriname

IMF uitvoerend bestuur beslist vandaag over Staff Level Akkoord met Suriname

Het uitvoerend bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) beslist vandaag, woensdag 15 juni, in haar vergadering over het Staff Level Akkoord (SLA) met Suriname. De regering van Suriname heeft medio vorige maand op technisch niveau een akkoord bereikt met het IMF met betrekking tot de voortgang van het bijgestelde programma voor economisch herstel en hervorming.

Bij  goedkeuring van het SLA door het IMF-bestuur zal de weg worden vrijgemaakt voor overmaking van financiële middelen door het IMF aan Suriname. Het gaat om de financiële middelen ter ondersteuning van het IMF-programma voor economisch herstel. 

Zowel president Chandrikapersad Santokhi als Financien-minister Stanley Raghoebarsing zeggen vol vertrouwen het besluit van het IMF-bestuur tegemoet te zien. De president gaf dinsdagmiddag tijdens de openbare vergadering van de Nationale Assemblee aan, dat indien de financiële middelen van het IMF beschikbaar komen, er wat ruimte op de begroting vrij zal komen waardoor de regering meer kan doen op het stuk van koopkracht ondersteuning naar de samenleving toe. 

Een deel van de IMF financiële middelen is bedoeld als begrotingssteun, en het andere deel is ter versterking van de monetaire reserves bij de Centrale Bank van Suriname. Aan het IMF programma voor economisch herstel en hervorming, dat in december 2021 is overeengekomen, is een bedrag van circa USD 688 miljoen gekoppeld als financiële ondersteuning. De financiële middelen worden over 12 gelijke kwartaaltranches van circa USD 57 miljoen naar Suriname overgemaakt. De tranchebedragen worden overgemaakt na positieve beoordeling door het IMF bij de kwartaalevaluatie over de voortgang van het economisch programma. Tot nu toe heeft Suriname slechts twee tranches overgemaakt gekregen. De eerste was bij de ondertekening van de overeenkomst met IMF in december 2021, en de tweede in maart 2022. De Surinaamse regering heeft vanaf toen de daaropvolgende kwartaalevaluaties van het IMF gemist, omdat het IMF-programma ontspoord is geraakt.  

Met het SLA, dat vorige maand mei is bereikt, is het IMF programma in bijgestelde vorm weer op spoor gezet. De SLA moet vandaag de goedkeuring krijgen van het IMF uitvoerend bestuur.

SS