Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » IMF slaat de plank mis

IMF slaat de plank mis

De uitvoering van hervormingen, zoals het afschaffen van brandstofsubsidies, elektriciteitsubsidies, gassubsidies en watersubsidies zijn helemaal niet lovenswaardig, zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ons wil doen geloven, maar doodgewoon eenzijdig opgelegd. Het zou lovenswaardig zijn indien corruptie, nepotisme en verspilling bij de wortel zouden zijn aangepakt via de implementatie van goed bestuur. Maar het tegendeel lijkt juist waar te zijn.

De staatsschuld bijvoorbeeld is met meer dan 50 procent toegenomen tot meer dan 200 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dus in dit opzicht slaat het IMF de plank volledig mis. Het doel van het IMF-programma is onder meer het ondersteunen van het economische herstelplan om de houdbaarheid van de begrotingen en de schulden te herstellen, de kwetsbaren te beschermen, de kwetsbaarheden van de financiële sector aan te pakken, en de agenda voor corruptiebestrijding en goed bestuur te bevorderen.

Vooral van dit laatste is tot op heden niets zichtbaar geweest. En dat ondanks het feit dat het economische herstelplan herhaaldelijk wijst op roofbouw van de overheid en overheidsinstellingen. Desondanks voltooide de Raad van Bestuur van het IMF de derde evaluatie onder de Extended Fund Facility (EFF) voor Suriname, waardoor een onmiddellijke uitbetaling mogelijk werd ter waarde van SDR 39,4 miljoen (ongeveer US$ 52 miljoen), waarvan SDR 25,6 miljoen bestemd zou zijn voor begrotingssteun.

Hoe serieus moet het IMF nog genomen worden?
Bij het aangaan van de IMF-overeenkomst behoorden corruptiebestrijding en goed bestuur ook tot de primaire eisen, waarvan tot op heden niets gebleken is. Kun je spreken van (lovenswaardige) hervormingen als er sprake is van corruptie, nepotisme en verspilling? Zijn er ooit subsidies betaald of zijn grotendeels corruptie, diefstal en verspilling gefinancierd onder de mantel van subsidies?

Zonder een diepgaand onderzoek hiernaar worden deze uitbuitingspraktijken gelegaliseerd en gecontinueerd onder het toeziend oog van het IMF, waarvoor het volk betaalt. Hoe wil je “groeibevorderende investeringen” stimuleren onder wanbestuur? Dat is toch dweilen met de kraan open. Misschien is dat de reden waarom IMF-programma’s mislukken en sociale erupties teweegbrengen. Er zijn hier geen hervormingen uitgevoerd, slechts zogenaamde marktconforme prijzen, om overtollige ambtenaren te kunnen betalen en de ongewenste status quo te handhaven, serving the political elite.

Dr. Roy I. Bhikharie, PhD
Eerst het Volk, dan de Rest (vanaf 2014)