Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Illegale delvers bedreigen ontwikkeling Grassalco-goudmijn

Illegale delvers bedreigen ontwikkeling Grassalco-goudmijn

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — Plannen van staatsmijnbouwbedrijf Grassalco om in de concessie te Maripaston een commerciële goudoperatie te beginnen dreigen in de ijskast te belanden nu steeds meer illegale gouddelvers zich daar vestigen. Omdat de veiligheid van de medewerkers niet langer is gegarandeerd heeft de directie het afgelopen weekeinde alle arbeiders uit het gebied weggehaald en de exploratie werkzaamheden tot nader order opgeschort.

Wesley Rozenhout, directeur van Grassalco, zegt aan de Ware Tijd, dat hij genoodzaakt was zijn medewerkers uit de concessie weg te halen vanwege de ontstane onveilige situatie. Hij voert aan dat op basis van de certificering van het bedrijf een ambulance en brandweervoertuig in de concessie gestationeerd zouden moeten worden. Die ontbreken vanwege de minder gunstige financiële positie van het bedrijf.

“Als er dus iets ernstig met één van mijn medewerkers gebeurt kunnen we ze dus niet snel afvoeren met de ambulance”, stelt hij. Rozenhout voegt eraan toe dat de bedrijfssecurity ook onvoldoende is uitgerust om gedegen controle uit te voeren in de concessie. Zo zijn er onvoldoende voertuigen en zijn er ook geen all-terrain-vehicles om in de moeilijk begaanbare delen te patrouilleren.

“Het werken wordt onmogelijk, omdat de illegalen juist doordringen in het gebied dat we hebben afgebakend als mijngebied”. De afgelopen dagen hebben gouddelvers de concessie betreden om goud te zoeken waarbij ze beweerden daar met toestemming van vicepresident Ronnie Brunswijk te zijn. De vicepresident zegt geen enkele bemoeienis te hebben met de operaties van de illegalen en ook niemand toestemming te hebben gegeven om activiteiten te Maripaston te ontplooien.

Bewijs

Rozenhout zegt geen bewijs te hebben van enige betrokkenheid van Brunswijk. “We hebben geen bewijs dat de vicepresident mensen in de concessie heeft gestuurd. Dat is wat ze beweren”, stelt hij. Ook spreekt hij beweringen als zouden ambtenaren van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen exploratiedata van data in handen van derden hebben gespeeld met klem tegen.

“Dat is absoluut onmogelijk. De technische data over exploraties en goudvoorkomens zijn interne bedrijfsinformatie en dat delen we niet met derden. Het ministerie krijgt algemene rapportage van de werkzaamheden en activiteiten maar deze gevoelige bedrijfsinformatie absoluut niet”, zegt Rozenhout.

Uit onderzoek van Grassalco is gebleken dat illegalen in het holst van de nacht naar de exploratieputten gaan die zijn aangelegd en daaruit monsters halen. Na deze samples in bates te hebben bewerkt en goud te hebben aangetroffen worden anderen ingeschakeld om op de desbetreffende plek naar goud te gaan zoeken. “Wat we nu doen is dat we de pits vullen met water als wij onze monsters reeds hebben getrokken, zodat anderen niet meer daar kunnen gaan”, zegt de directeur.

Afspraken

Hij voegt eraan toe dat vanwege het feit dat delen van de concessie van Grassalco in het gemeenschapsbos van omliggende dorpen ligt met de dorpen afspraken zijn dat dorpelingen op bepaalde plekken economische activiteiten kunnen ontplooien zoals houtkap. Ook zijn enkele dorpelingen die goudwinningsactiviteiten ontplooien geaccommodeerd, een erfenis die is overgenomen na het aantreden van de huidige regering.

De directeur merkt op dat er tot voor kort geen problemen waren met de dorpen, omdat deze zich aan de gemaakte afspraken houden. Het zijn personen van buiten de dorpsgemeenschappen die nu voor problemen zorgen. Rozenhout geeft aan dat Grassalco er geen moeite mee heeft om bepaalde delen van de concessie toe te wijzen aan de dorpen voor het ontplooien van goudwinningsactiviteiten.

Echter het bedrijf beschikt niet over data ten aanzien van de alluviale goudafzettingen, omdat daar geen onderzoek naar is gedaan. “Wij richten ons bij de exploraties op diepten tot wel 300 meter, niet op de alluviale afzettingen die in diepten tot vijf meter voorkomen”, legt hij uit.

Oneerlijk

Zaterdag drong een aantal dorpelingen van Pikin Saron de Maripaston-concessie binnen. Dit wordt bevestigd door kapitein Clarisse Moera-Awalie, dorpshoofd van Pikin Saron. Het ging echter niet om een bezettingsactie, meent ze. Aangegeven wordt dat nadat vernomen was dat derden tot de mijn waren toegelaten om naar goud te zoeken een groepje dorpelingen besloot er naartoe te gaan om zich persoonlijk ervan te overtuigen of dit op waarheid berustte.

Zij vinden het oneerlijk dat anderen wel in de concessie mogen werken en zij niet. Het dorpshoofd zegt dat een ontmoeting is gearrangeerd met de Grassalco-top om over de ontstane situatie te praten en te komen tot voor beide partijen acceptabele oplossingen.