Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » IDB-projecten zoals volkstelling in voorbereiding

IDB-projecten zoals volkstelling in voorbereiding

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — De regering  praat met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) over financiering van de landelijke volkstelling die ze in 2024 wil houden. Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning zegt dat momenteel met de IDB ook gesproken wordt over projecten om productie te stimuleren en om de capaciteit bij de overheid en overheidsinstanties te verbeteren.

Zo zal er een programma van 10 miljoen US dollar worden uitgevoerd om de Nationale Ontwikkelingsbank te versterken. Ze zal gemoderniseerd worden en haar dienstverlening zal worden uitgebreid naar andere delen van het land dan alleen Paramaribo. Ook zal de bestuurlijke capaciteit bij het Algemeen Bureau voor de Statistiek worden verbeterd.

“Ook zaken die verband houden met het milieu-instituut Nimos dat getransformeerd wordt naar een nationale milieuautoriteit, zullen door de IDB gefinancierd worden”

ROM

Er zal voor het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) een programma van 30 miljoen US dollar worden voorbereid. Zowel Raghoebarsing als zijn directielid Iris Sandel zegt dat de uitvoeringscapaciteit van ROM zal worden verbeterd. Sandel legt uit dat gezien het ministerie nieuw is veel zaken zoals beleid ten aanzien van bestuur van de sector milieu alsook uitvoering van recentelijk goedgekeurde wetgeving ter hand genomen zullen worden.

Ook de handhaving bij de uitvoering van van wetten is van groot belang. “Milieu heeft in het programma ook een onderdeel opgenomen voor een nieuw gebouw, omdat ze ook goed gehuisvest moet worden”, aldus de directeur. Ook zaken die verband houden met het milieu-instituut Nimos dat getransformeerd wordt naar een nationale milieuautoriteit, zullen door de IDB gefinancierd worden.  

Sozavo

De IDB zal ook geld beschikbaar stellen om het sociaal beleid van de regering beter uit te voeren. Sandel verduidelijkt dat het niet gaat om het ‘Bromki fu tamara-project’ van de vorige regering, dat erop gericht was kansarme gezinnen financieel te ondersteunen en te begeleiden. Dat programma is nooit uitgevoerd.

Het huidige project heeft wel delen van het Bromki fu tamara-project “maar voornamelijk wordt hier gefocust op de opzet van een beneficiary information system”. Dit betekent dat alle wijkkantoren van Sociale Zaken en Volkshuisvesting digitaal met elkaar worden verbonden, waardoor chaos kan worden voorkomen bij uitbetaling van sociale uitkeringen. Volgens Sandel zijn de genoemde projecten nog in de ontwerpfase.