Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Houtsector roert zich

Houtsector roert zich

BELANGHEBBENDEN BINNEN DE houtsector hebben gedreigd actie te voeren, zonder exact het model aan te geven. Dat zal waarschijnlijk afhangen van het gesprek vandaag met de president. De actie die op een vergadering zouden worden aangekondigd, is in allerijl afgeblazen.

Een besluit van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) om het concessierecht aan te passen heeft kwaad bloed gezet. De  rechten worden voldaan in US dollars of in Surinaamse dollars op basis van de op dat moment geldende wisselkoers van de Amerikaanse dollar, zoals genoteerd door de Centrale Bank van Suriname.

Belanghebbenden in de sector zijn niet bereid de verhoogde bedragen van 150 tot en met 1.000 procent te betalen

Belanghebbenden in de sector zijn niet bereid de verhoogde bedragen van 150 tot en met 1.000 procent te betalen. De kosten van exploratie- en concessierechten, retributie en houtkeuring zijn drastisch verhoogd. Met deze aanpassing worden onder meer de bouwkosten duurder en daarmee ook het bouwen. De consequentie voor personen wiens woning in aanbouw is, is dat een aanvullende lening moet worden gezocht. Dat geldt ook voor overheidsinstanties die moeten zien hoe ze met een al krappe begroting een bouwwerk sleutel klaar krijgen.

Protesten tegen overheidsmaatregelen om subsidies en dergelijke af te schaffen en inkomstenverhogende maatregelen door te voeren, zullen doorgaan zolang er geen compensatie wordt gegeven voor verhogingen die aan de lopende band worden doorgevoerd en de overheid het geld niet gaat halen waar het is. Dit is vooral bij de hout- en goudsector.

Tot nu toe betalen loontrekkers de zwaarste lasten. De kleine man heeft geen poot om op te staan, is niet beschermd en moet maar betalen. Nu het volk al is uitgemolken en van een kikker geen veren kunnen worden geplukt, wordt geluisterd naar de roepstem om het geld elders te gaan halen.

Het heeft lang geduurd voordat schoorvoetend pogingen worden gedaan de brede schouders met enorme concessies en ander onroerend goed aan te pakken. Het probleem is of deze schijnbewegingen in daden zullen worden omgezet. Want wie aandachtig luistert naar de minister van Natuurlijke Hulpbronnen proeft de ondertoon dat de illegale goudzoekers er vooralsnog mogen blijven en de dans ontspringen.

Eerst ordening en dan verder zien is die ondertoon. En aangezien  vooraanstaande mensen profiteren van het werk van de illegalen, gelooft bijna niemand dat de lang gepredikte ordening in de goudsector er komt. Dus blijft de chaos voortduren. Op grond van deze en andere onrechtvaardigheden bij de inning van belastinggelden, blijven Surinamers gedompeld in de ellende.