Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » ‘Hogeschool Inholland Suriname’ wordt ‘FHR School of Business’

‘Hogeschool Inholland Suriname’ wordt ‘FHR School of Business’

Hogeschool Inholland Suriname (HIS), FHR Lim A Po Institute for Social Studies (FHR) en Hogeschool Inholland Nederland (INHNL) zijn vandaag een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Met deze overeenkomst versterken deze drie partijen de posities van HIS en FHR in het verzorgen van Hoger Onderwijs in Suriname, terwijl de samenwerking met INHNL erin voorziet dat ook in de toekomst Surinaamse studenten een internationaal erkend diploma kunnen verwerven.

HIS en FHR zijn hun onderwijsactiviteiten in het jaar 2000 begonnen en hebben een gevestigde positie in het verzorgen van kwalitatief hoogstaand Hoger Onderwijs in Suriname.

Door de samenwerking tussen HIS en FHR ontstaat er een naadloze doorstroming van studenten in de bachelor opleidingen van Hogeschool Inholland Suriname, naar de master opleidingen van FHR. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een belangrijke wens van de markt.

Henk van Heuven, directeur Hogeschool Inholland Suriname: “Vandaag doen we een belangrijke stap in de toekomst van de Hogeschool. De gekozen samenwerking met FHR is het beste wat HIS als Surinaamse hoger onderwijsinstelling kan bereiken en daarmee het beste wat Surinaamse studenten geboden kan worden.”

FHR School of Business

De nieuwe hogeschool gaat verder onder de naam FHR School of Business.

Het management van de school is lokaal. De samenwerking met Inholland Nederland wordt op een nieuwe wijze vorm gegeven, waardoor ook in de toekomst de kwaliteit van het onderwijs volgens de normen van de Nederlandse Wet op het Hoger Onderwijs in stand blijft en studenten een internationaal diploma kunnen behalen. “Er ontstaat een nieuwe toekomst voor het Hoger Onderwijs in Suriname,” zegt Doekle Terpstra, voorzitter College van Bestuur van Inholland Nederland. “Op bestuurlijke afstand van Inholland Nederland en beter verankerd in de Surinaamse samenleving door samenwerking met FHR.”

Uitbreiding opleidingsaanbod

Het aantal opleidingen wordt uitgebreid. Behalve de vier huidige opleidingen die HIS al biedt, komen er vanaf oktober 2012 „Commerciële Economie‟ (met als afstudeerrichtingen Marketing Management en Small Business & Retail Management) en de Engelstalige „International Business & Management Studies‟ bij.

Hans Lim A Po, directeur van FHR Lim A Po Instituut: “De nieuwe School of Business gaat een goede toekomst tegemoet. Zij zal haar voordeel doen met de voortgaande kwaliteitswaarborg van Inholland Nederland. Tevens zal zij putten uit de ervaring van het FHR Instituut en haar partnerorganisaties op het gebied van internationaal geaccrediteerd onderwijs.”

Accreditatie

Voor alle opleidingen wordt meervoudige accreditatie aangevraagd. Lokaal bij het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) en internationaal bij de „International Assembly for Collegiate Business Education‟ (IACBE).

Studenten die nu al bezig zijn met hun studie aan de HIS, ontvangen bij hun afstuderen het NVAO geaccrediteerde Nederlandse HBO Bachelor diploma. Afhankelijk van de duur van de behandeling van de accreditatieaanvragen, wordt ook aan nieuw ingeschreven studenten nog een Nederlands diploma verstrekt in het kader van een zogenaamd „double degree‟ programma.