Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Hof van Justitie stelt brigadier van politie in vrijheid

Hof van Justitie stelt brigadier van politie in vrijheid

S.S., brigadier van politie, die op 28 september werd aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van een dertienjarig meisje, is donderdag door het Hof van Justitie in vrijheid gesteld. Advocaat Chandra Algoe, die bijstand verleent aan de brigadier, was in hoger beroep gegaan tegen de beslissing van de rechter-commissaris dat de aanhouding van S.S. rechtmatig zou zijn.

Algoe voerde aan, dat er geen enkel belang van het onderzoek aanwezig is die de aanhouding rechtvaardigt. De brigadier was van februari 2023 tot en met 25 juli 2023 uitlandig. Sedert zijn komst in Suriname is hij als persoon op 21 augustus 2023 omtrent dit  feit verhoord. Hierna heeft S.S. 5 weken niets vernomen om vervolgens op 28 september 2023 weer te worden verhoord en in verzekering te worden gesteld. Welk belang van het onderzoek is er aanwezige voor de aanhouding, als het onderzoek reeds is afgerond, vroeg Algoe aan het Hof.

Algoe entameerde ook, dat het om een één tegen één verklaring gaat, die verder nergens ondersteuning vindt. Ook is het meisje niet consequent in haar verklaringen en kloppen dagen en tijden die zij noemt niet.

Daarnaast had dat meisje ook een relatie met een familielid van haar, van wie ze zwanger raakte en inmiddels is bevallen. Pas toen haar zwangerschap werd ontdekt, was zij plotseling verkracht door de brigadier.

Het Hof van Justitie kon zich vinden in de argumentatie van de advocaat en gelaste de onmiddellijke invrijheidstelling van de brigadier van politie.