Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Hindoebeelden beschadigd en gestolen

Hindoebeelden beschadigd en gestolen

Hindoebeelden tot zelfs een Shiva Lingam (langwerpige steen) van een mandir (Hindoetempel) die ruim 40 jaar bestaat aan de Purperhartweg te Abrabroki zijn vernield. De beelden en andere mandirspullen zijn tijdens een ontruiming op straat gezet. Dieven zijn eveneens ervandoor gegaan met een deel van de waardevolle spullen. Parlementariër Dew Sharman (VHP) noemt de vernieling en de manier waarop zaken zijn aangepakt respectloos. Volgens hem is dit niet de manier waarop we met elkaar om zouden moeten gaan in Suriname.

Het is volgens hem om te huilen, dat op deze manier gehandeld wordt tijdens een ontruiming, waarbij de politie aanwezig was en de deurwaarder zelf krachttermen heeft gebruikt. “Dit is niet het Suriname dat ik ken. In deze multireligieuze samenleving kunnen we trots zijn op de tolerantie die heerst,” zegt Sharman. Echter, de manier waarop het gebedshuis is ontruimd op basis van een vonnis, is respectloos en niet te rechtvaardigen.

Hij begrijpt niet hoe het komt dat beelden van Hindoegoden en andere attributen in de tempel gewoon langs de straat zijn geplaatst en vernield. Daarnaast zijn bezittingen weggenomen door mensen en dit is verkeerd, maakt hij duidelijk. Dit kan niet, want dit strookt niet met wie we zijn als Surinamers, zegt hij. Hij doet een beroep op de samenleving en de autoriteiten om dit soort gedrag achterwege te laten. “We vormen een kleine samenleving en we moeten tolerant zijn naar elkaar,” benadrukt hij.

Tegenover D-TV Express geven bestuursleden van de mandir aan dat ze onterecht zijn ontruimd. Ze hebben een vonnis in handen waarin staat dat alleen de bovenruimte van de mandir ontruimd moest worden. Zelf hebben ze nooit een brief ontvangen waarin stond dat de benedenruimte, waarin de beelden zich bevonden, ook ontruimd moest worden. Het vonnis verwijst alleen naar de bovenruimte. De mandir is opgericht met donatiemiddelen van verschillende leden.

De problemen begonnen toen de oprichter in 2020 overleed en de eigenaar van het pand in beeld kwam. Die eiste huur. Leden van de mandir stemden ermee in om een maandelijkse bijdrage te leveren om de huur te kunnen betalen. De pandeigenaar maakt het echter moeilijk voor de leden. De bestuursleden merken op dat de pandeigenaar eerder een bezoeker van de mandir was, maar nu van geloof is veranderd. Ook blijft hij meer huur vragen dan wat was overeengekomen.

De waarde van de spullen ligt tussen de 150.000 en 200.000 euro, zegt een emotionele bestuurslid. Hierbij horen onder andere beelden gemaakt van koper. De handen van de beelden zijn beschadigd. De sari’s, gewaden en sieraden waarmee de beelden bedekt werden, zijn vernietigd en gestolen. Het gaat om 22 beelden.

De bestuursleden willen vergoed worden voor alles wat is meegenomen en vernield. “Emotioneel doet het ons veel pijn,” zegt een van de bestuursleden. Dit is hun geloof en waar ze om geven, maakten ze duidelijk.

De leden waren niet eens op de hoogte gesteld van de ontruiming; anders hadden ze de spullen zelf wel weggehaald. De bestuursleden hebben geprobeerd aangifte te doen van vernieling en diefstal. Ze geven aan dat de politie de aangifte niet wil aannemen.