Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » HI start aanpak industrieparken

HI start aanpak industrieparken

Onder leiding van vicepresident Robert Ameerali hebben minister Raymond Sapoen van Handel en Industrie en onderdirecteur Ondernemerschap en Consumenten Zaken (Dirk Heave) een bezoek gebracht aan een van de vele industrieparken welke Trinidad rijk is. “Ons land is één van de weinige landen in de wereld waar dergelijke parken ontbreken. Daar het deze regering serieus is om het ondernemerschap te stimuleren om zo de bevolking uit armoede te trekken, werd het bezoek aan het park als cruciaal ervaren. Dit geeft immers een referentiekader voor de eigen aanpak.”

Het doel van industrieparken is om alle infrastructuur bij elkaar te hebben zodat burgers snel en relatief goedkoop tot ondernemen kunnen overgaan in daartoe vastgestelde gebieden. Dit zal de overlast welke thans in woongebieden wordt veroorzaakt, ook tot het verleden doen behoren. “Nu zal samen met het ministerie van OW en RGB nagegaan worden welke gebieden in aanmerking komen voor de opzet van een of meerdere parken. De bedoeling hierbij is dat deze in het hele land worden gevestigd opdat zo naar alle gebieden werkgelegenheid gebracht kan worden.”

Tevens is actief deelgenomen aan het ‘Caribbean Investment Forum” op Trinidad. “Dit bezoek dat goed was voorbereid, mag zeer succesvol genoemd worden daar er interesse is gewekt bij een aantal potentiële investeerders voor andere dan de mijnbouwsector in ons land. Concreet is er belangstelling voor palmolie waarmee een investering van US$ 100 miljoen gepaard zal gaan. Gedurende het Forum is door ons land gewag gemaakt dat er binnenkort met hulp van Brazilië op grote schaal cassave verbouwd zal worden om deze om te zetten in meel. Voor de bladeren van de cassaveplant is door een aan het Forum deelnemende investeerder nu reeds belangstelling getoond om deze af te nemen. Concreet bestaat er ook belangstelling om ons afval om te zetten in energie.”

“Het afgewerkte programma was al met al zeer intensief. Er is immers constant en tot laat gewerkt waarbij er afspraken zijn gemaakt met verschillende instanties op Trinidad ten aanzien van het uitwisselen van kennis. Tot slot is het zeker het vermelden waard dat in de marge van het Forum er ook een vergadering is geweest van de Caribbean Association of Investment Promotion Agencies (Caipa). Ons land dat in dat orgaan vertegenwoordigd wordt door de heer Heave, heeft het voorstel gedaan om een Caribbean Investment Expo te houden waarbij de verschillende Cariforum-landen, de investeringsmogelijkheden die ze hebben zelfs beter zouden kunnen uitdragen.” Dit zou eventueel gekoppeld kunnen worden aan Carifesta opdat er zo meer uit Carifesta gehaald kan worden. Het voorstel is met enthousiasme ontvangen en zal verder worden uitgewerkt door het Caipa-secretariaat.

Aan de  ‘Caribbean Investment Forum”  hebben overigens ook geparticipeerd vertegenwoordigers van IDCS, KKF, Asfa en SBF.

Dagblad SurinameDagblad Suriname – Suriname's Populairste Krant