Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » “Het recht op een schoon milieu ook een mensenrecht”

“Het recht op een schoon milieu ook een mensenrecht”

Mensenrechten zijn rechten waarop iedereen aanspraak maakt, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken. De Stichting voor de Rechtsorde (SRiS) onderschrijft de uitspraak van het Inter-Amerikaans van begin dit jaar dat milieu als een mensenrecht erkent.

Het hof concludeert dat een gezond milieu een autonoom recht is dat “fundamenteel is voor het menselijk bestaan” en erkent ook de impact van de klimaatverandering op de mensenrechten, met name van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Het recht op een gezond en schoon milieu is dus ook een mensenrecht en de beleving ervan moet voor iedere burger in Suriname toegankelijk moet zijn.

Met het aanbieden van twee korte cursussen in de periode van 1 – 9 oktober wil SRiS bijdragen aan de bewustwording over het belang dat de mens heeft bij een gezond milieu. Milieu in de ruime betekenis van het woord waaronder dus ook wordt verstaan het recht op schoon drinkwater.

Deelnemers zullen onder meer inzicht krijgen in de rechten van de mens op een schoon milieu. Maar ook leren hoe de beleving van die rechten te beschermen c.q. beschermd dienen te worden, voor de huidige maar vooral ook voor toekomstige generaties.

Voor Suriname, een land waar een groot deel van de bevolking, de marron- en inheemse gemeenschappen, voor hun dagelijks leven direct afhankelijk zijn van de natuur, zijn deze cursussen letterlijk van levensbelang. Maar niet minder voor de bevolking in de stedelijke gebieden. Want bepaalde giftige stoffen, om één van de gevaren te benoemen, hebben als eigenschap dat die zich via het water en de lucht verplaatsen naar andere delen van het land.

SRiS biedt een cursus aan specifiek voor juristen en een cursus specifiek voor medewerkers in de milieusector en is verheugd dat zij Daphina Misiedjan bereid gevonden heeft deze cursussen te verzorgen.

Misiedjan is universitair docent bij het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) en onderzoeker bij het Utrecht Center for Oceans, Water and Sustainability Law (UCWOSL). Haar proefschrift waarop zij in november 2017 gepromoveerd is, heeft de titel “Towards a Sustainable Human Right to Water. Supporting vulnerable people and protecting water resources. With Suriname as a case study.” Zij is verschillende malen in Suriname geweest voor haar onderzoek en om onderwijs te verzorgen.

In deze cursussen zullen onder meer aan de orde komen het recht op water, het recht op een veilige leefomgeving waaronder ook lucht wordt verstaan en het recht op gezondheid en leven. Verder zal de docent aandacht besteden aan verschillende casussen bij internationale rechtbanken/VN-organen en nationale rechtbanken en over het recht op toegang tot informatie.

De cursussen worden aangeboden tegen een redelijk tarief waardoor zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen, kennis kunnen opdoen en verder kunnen nadenken over een gezond milieu als mensenrecht en hoe zij daarin een bijdrage kunnen leveren.

Naast de twee cursussen op het gebied van Mensenrechten en Milieu zal Misiedjan in dezelfde periode ook een korte cursus Rechtswetenschappelijk Onderzoek voor juristen verzorgen.