Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Het mislukte Kippie-pluimveeproject (slot): Lessons learned

Het mislukte Kippie-pluimveeproject (slot): Lessons learned

Kippie, een nieuw merk in Suriname geproduceerde kip, zou hét betaalbare alternatief moeten worden voor het alsmaar duurder wordende stukje vlees dat vrijwel elke Surinamer graag op zijn bord heeft. Het project, een initiatief van de eigenaar van ‘De Doksenclub’ gefinancierd door Kirpalani’s, heeft ruim vijf jaar later bij wijze van spreken niet één kippenboutje geproduceerd. De zakenpartners raakten met elkaar gebrouilleerd en rechtszaak op rechtszaak volgde. Daarnaast heeft Kirpalani een strafklacht ingediend tegen de eigenaren van ‘De Doksenclub’ waar het Openbaar Ministerie (OM) geruime tijd mee bezig is en vorderingen maakt. In deze editie het tiende tevens slotdeel.

Tekst Ivan Cairo

Beeld Doksenclub / pluimveeweb.nl

Het ambitieuze Kippie-pluimveeproject waar de ondernemers Gerard van den Bergh van De Doksenclub en Vijay Kirpalani van Kirpalani’s NV in 2018 enthousiast aan begonnen, blijkt vijf jaar later, zoals de stand van zaken momenteel is, te zijn uitgegaan als een nachtkaars. Door onderling wantrouwen als gevolg van een non-transparante bedrijfsvoering, mismanagement en vermoedelijke strafbare feiten gepleegd door de leiding van De Doksenclub is het project geen succes geworden.

Van den Bergh hoopt nog op een doorstart, maar dan zou hij wel steun van de overheid moeten krijgen. Tot nu toe zijn pogingen om de regering warm te laten lopen vruchteloos gebleven. Ergens is dit ook te begrijpen. Met vrijwel iedereen heeft hij ruzie gemaakt, inclusief minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en diens staf. Tussen de ondernemer en LVV zijn er ook over en weer rechtszaken gevoerd.

“Als we hadden geweten dat we hier met een failliete Gerard van den Bergh te maken hadden, dan hadden we nimmer een overeenkomst gesloten”

Kirpalani’s-onderdirecteur Eugène Diran

WhatsApp-contact met president Chandrikapersad Santokhi voor een gesprek toen het staatshoofd enkele maanden geleden in Nederland vertoefde voor medische check-up kreeg geen vervolg. Van den Bergh die na het debacle naar Nederland verkaste, zegt dat tegen de tijd dat hij weer contact met Santokhi zocht, de president zich weer in Suriname bevond.

Ook een telefonische afspraak wilde maar niet lukken. De president zou – volgens een doorgaans goed ingevoerde bron – volledig zijn afgekickt op de pluimveeboer toen hij zich realiseerde dat deze – zonder zijn medeweten en toestemming – alle gesprekken opnam. Dit heeft Van den Bergh naar verluidt ook op een geniepige wijze met anderen gedaan en daarna clips gemaakt die in de media zijn gebracht. “Dit is verderfelijk en afkeurenswaardig gedrag. Wat deze man deed had een chantagemotief. Echter, het heeft juist tot gevolg dat hij en Badal als hoogst onbetrouwbare blackmailers worden beschouwd met wie niemand bemoeienis wenst te hebben”, aldus de bron.

Spijt

Zowel Kirpalani als Van den Bergh heeft spijt dat ze met elkaar in zee zijn gegaan. Kirpalani stelt dat zijn bedrijf door de gang van zaken en vooral de negatieve publiciteit die in de ether kwam imagoschade heeft geleden, maar ook een deel van het bedrag van circa 3,7 miljoen US dollar dat hij aan Van den Bergh heeft geleend is hij kwijt.

Onderdirecteur Eugène Diran van de firma die het project monitorde, zegt dat het bedrijf is misleid en opgelicht, terwijl Van den Bergh aangeeft door de mislukking van het Kippie-project zijn pensioen te zijn kwijtgeraakt. Diran zegt dat Kirpalani tientallen jaren met veel partijen overeenkomsten heeft gesloten voor de levering van goederen en diensten. “Het merendeel van deze samenwerkingen is succesvol. Echter, dat is niet het geval met De Doksenclub, omdat er sprake was van mismanagement, oplichting en fraude. Het is zeker geen aangename samenwerking geweest.”

Kirpalani’s heeft enorme financiële schade geleden door deze fraude en het wegsluizen van geld naar Nederland. “Het geld is verloren door verduistering en diefstal en daaraan hebben mogelijk bepaalde instanties bewust meegewerkt. Hopelijk zal het strafonderzoek dit allemaal uitwijzen”, zegt het directielid.

Ook de constante verdraaiing van feiten door Van den Bergh in de media heeft de indruk laten ontstaan dat De Doksenclub goed bezig was, maar dat Kirpalani het project wilde saboteren. “Intussen was er sprake van grootschalige verduistering en fraude door Asha Badal en Van den Bergh. Het plan van deze twee mensen was heel listig en sluw in elkaar gezet”, vervolgt Diran. “Kirpalani’s had een beter antecedentenonderzoek moeten doen naar de principalen van De Doksenclub. Als we hadden geweten dat we hier met een failliete Gerard van den Bergh te maken hadden, dan hadden we nimmer een overeenkomst gesloten.”

De onderneming heeft een strafklacht ingediend bij het OM en heeft civiele vorderingen lopen tegen het tweetal. “Kirpalani’s heeft meegewerkt aan het onderzoek van de Ware Tijd om de feiten aan het licht te brengen”, stelt de onderdirecteur.

Een foto van eenden in één van de negen afmeststallen van de Doksenclub Suriname in haar bloeiperiode.

Lessons learned

Terugkijkend op wat zich heeft afgespeeld vanaf het moment dat de overeenkomsten werden getekend met Van den Bergh en Badal, zijn concubine tevens directeur van De Doksenclub, stelt Diran een nare ervaring rijker te zijn. Ook vindt hij het jammer dat door mislukking van het project aan de consument een product is onthouden dat van goede kwaliteit en prijs zou zijn.” Hij voegt eraan toe dat het niet waarschijnlijk is dat “na zo een groot verlies” Kirpalani’s weer zal meedoen met zo een project. “Kippie is een pijnlijke ervaring geweest.”

Op de vraag of hij spijt heeft van hoe zaken zijn gegaan zegt Van den Bergh: “Tuurlijk wel. Tuurlijk, tuurlijk. Het had niet zo gehoeven. Ik had een mooi bedrijf en ik ga met meneer Kirpalani in zee: wat is ervan geworden? Het was m’n pensioen, hè. Het was ons pensioen.” Toch hoopt hij dat het project een doorstart kan maken. Intussen schrijft hij een boek over zijn ervaringen, het zakendoen in Suriname en wat zich afspeelt in de pluimveesector. “Er speelt daar veel meer”, aldus Van den Bergh.

Vermoedelijke misdrijven

In de serie artikelen die de Ware Tijd heeft gepubliceerd zijn vermoedelijke strafbare zaken aan het licht gekomen indien het waar is zoals Van den Bergh dit heeft verteld. Hij vertelde over zijn cashstortingen en cash wederopname bij De Surinaamsche Bank. De vraag is of deze bank een KYC-procedure (Know Your Costumer/ken je klant) heeft toegepast en of het waar is dat DSB Bank zich medeschuldig heeft gemaakt aan mogelijke grootschalige witwaspraktijken?

Volgens jurist Jennifer van Dijk-Silos riekt hetgeen Van den Bergh zelf heeft aangegeven naar witwassen. De vraag is of dit wordt onderzocht door het OM, de Centrale Bank van Suriname en de Financial Intelligence Unit op grond van de wet Strafbaarstelling Money Laundering. Immers, sedert 5 september 2002 is naast witwassen eenvoudig witwassen strafbaar gesteld.

In de kern komt witwassen neer op het verbergen of verhullen van opbrengsten uit strafbare activiteiten. Eenvoudig witwassen is het verwerven, voorhanden hebben, overdragen of omzetten of gebruik maken van een voorwerp, terwijl men redelijkerwijs moet vermoeden dat het voorwerp, middellijk of onmiddellijk afkomstig is uit enig misdrijf. Op beide vormen van witwassen staat een maximale gevangenisstraf van zes jaar en een maximale boete van SRD 3 miljoen.

Van Dijk-Silos, die deskundigheid heeft op het gebied van ‘money laundering‘ heeft in een interview bij Radio LimFM kritische kanttekeningen geplaatst indien de transacties die Van den Bergh verklaart te hebben gedaan met DSB Bank op waarheid berusten.

Vragen

De ontwikkelingen rondom het Kippie-project roepen veel vragen op. Wat is de rol geweest van de taxateur die een eerste taxatie deed van 1,3 miljoen US dollars en dit steeds verhoogde en wel voor het laatst naar tien miljoen US dollar? Van den Bergh heeft aan de hand van dit rapport kunnen bereiken dat het conservatoir beslag gelegd door Kirpalani door de kortgedingrechter werd opgeheven. De magistraat concludeerde aan de hand van deze taxatierapporten dat er voldoende dekking was voor Kirpalani’s. Echter, nu zijn alle goederen waarop beslag was gelegd, verkocht door Van den Bergh en Badal. Hierdoor is Kirpalani’s ernstig benadeeld waardoor deze firma eveneens tegen deze taxateur een strafklacht heeft ingediend.

Wat de is rol van de huisaccountant van De Doksenclub? Heeft hij conform de wettelijke regels gehandeld of treft ook hem blaam wanneer compliance regels tegen het licht worden gehouden?  Van den Bergh klaagt over zijn verlies van pensioen, maar thans zit hij in Nederland in naar verluidt een riant pand, met een dure Mercedes Benz en geld dat hij contant heeft meegenomen en verrekend met verliesfinancieringen van eerdere jaren, geheel in strijd met de doelstellingen van het Kippie-project. Kirpalani’s zit nu met een grote schade en de consument zit met dure kip. Inderdaad heel dure kip en zeer dure ‘lessons learned‘. Gezien de rechtszaken die nog lopen is het laatste woord in het Kippie-avontuur nog niet gezegd.