Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Het gebaar van € 5.000

Het gebaar van € 5.000

Op 4 oktober 2023 heeft de Nederlandse regering het volgende bekend gemaakt:

Quote

Een groot aantal Surinaamse Nederlanders die voorafgaand aan de onafhankelijkheid in 1975 naar Nederland kwamen, krijgen recht op een eenmalig bedrag van € 5.000. Dat heeft het kabinet definitief besloten.

Het kabinet wil daarmee een gebaar van erkenning maken vanwege het ervaren leed en het onrecht dat deze groep ervaart. Ouderen die voldoen aan de voorwaarden, hoeven zelf niets te doen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) maakt het bedrag automatisch over. Voorafgaand aan de betaling, verstuurt de SVB in juni 2024 een aankondigingsbrief.  Unquote

In juli 2024 zullen de Surinaamse Nederlandse ouderen, die een AOW-gat hebben en aan de voorwaarden voldoen, het gebaar van € 5.000 op hun bankrekening gestort krijgen. De voorwaarden door de Nederlandse regering zijn als volgt geformuleerd:

Quote

In aanmerking komen ouderen van Surinaamse herkomst die in verband met de onafhankelijkheid bewust gekozen hebben om op uiterlijk op 25 november 1975 in Nederland te gaan wonen, voorafgaand in Suriname woonden, destijds 18 jaar of ouder waren en op 1 juli 2024 ten minste 20 jaar in Nederland hebben gewoond.  Unquote

Voorafgaand aan het besluit van de Nederlandse regering hebben diverse organisaties en personen in Nederland zich ingezet en veel (lobby-)werk verricht.

Stichting FinanceSuriname heeft in Rotterdam twee bijeenkomsten georganiseerd. Op 12 mei 2023 en 9 juni 2023 waren in totaal 110 personen aanwezig. Op deze bijeenkomsten heb ik met de deelnemers een strategie besproken. Wat de strategie is, zal in 2024 bekend gemaakt worden. Wij hebben ook besproken, dat wij 10 procent van het bedrag van € 5.000 te weten € 500 zullen schenken aan de ouderen in Suriname. De mensen, die het gebaar ontvangen, bepalen zelf aan welke personen (ouderen) zij het bedrag van € 500,– zullen schenken. Het bedrag mag ook onder een paar personen verdeeld worden.

Tekst e-mail d.d. 4 oktober 2023 van de Nederlandse overheid aan Dennis Lapar:

“Beste dhr. Lapar,

Nog bedankt voor uw mail. Fijn om te horen dat u het gesprek met de minister waardeerde. 

In uw oproep gaat u in op het advies van de Raad van State en dat die bij het schrijven van uw oproep nog niet is uitgebracht. Ik wil u graag wijzen op de brief die minister Schouten vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Deze kunt u hier vinden: Kamerbrief over gebaar van erkenning naar ouderen van Surinaamse herkomst | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl. De brief gaat onder andere in op het advies van de Raad van State. 

Met vriendelijke groet,

Mark”

Email d.d. 5 oktober 2023 van Dennis Lapar naar de Nederlandse overheid:

“Beste heer Bastiaanse, beste Mark,

Hartelijk dank voor uw email. Ik had een vraag: is er rekening gehouden met het overlijden van een rechthebbende in de periode van de datum van het besluit (4 oktober 2023)  tot  juli 2024? Gaat het bedrag dan naar de partner van de rechthebbende of de kinderen van de rechthebbende ,die is komen te overlijden? Heeft de regering hiervoor een regeling getroffen? De Surinaamse ouderen zijn blij met het gebaar van 5000 euro, maar u weet zelf, dat vele ouderen al overleden zijn en niet op de hoogte zijn van dit besluit. Voor die mensen kan er helaas niets gedaan worden, maar ik vraag de regering wel rekening te houden met de rechthebbenden, die in de periode van 4 oktober 2023 tot de datum van uitbetaling komen te overlijden. Graag uw antwoord. 

Hartelijk dank. 

Met vriendelijke groet,

Dennis Lapar”

Oproep

Stichting FinanceSuriname roept alle ouderen van Surinaamse herkomst in Nederland op, die het bedrag van € 5.000 in juli 2024 zullen ontvangen, 10 procent van het ontvangen bedrag te verdelen onder de ouderen in Suriname. Helpt u mee het leed van deze ouderen te verzachten. Deze ouderen zijn in de steek gelaten. Zij hebben ook recht op AOW gedurende de periode 1957 ( datum invoering AOW in het Koninkrijk der Nederlanden) tot 25 november 1975. Dit recht is hen ontnomen.

Dankwoord aan SUN.SR en Dagblad Suriname en Radio Stanvaste Stichting FinanceSuriname bedankt Suriname U-News (SUN) en Dagblad Suriname voor het plaatsen van de artikelen over het AOW-gat en de artikelen over het gebaar van € 5.000. Deze twee Surinaamse nieuwsmedia hebben een belangrijke rol vervuld, waarvoor ik hen zeer erkentelijk ben. Radio Stanvaste bedank ik ook voor het bespreken van dit onderwerp in diverse programma’s van dit station.

Dennis Lapar

Directeur van Stichting FinanceSuriname