Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Het begrotingsproces en het betalingssysteem van de overheid baren zorgen

Het begrotingsproces en het betalingssysteem van de overheid baren zorgen

De constatering dat het begrotings- en het betalingssysteem van de overheid ondeugdelijk is, is niet nieuw. Ook de gedurfde conclusies dat het zo niet verder kan en de in het vooruitzicht gestelde ingrijpende maatregelen vanuit DNA (de hoogste autoriteit betreffende budgettaire en fiscale/financiële bevoegdheid) om te komen tot een efficiëntere opstelling met een betere uitvoeringscapaciteit door de systemen te verbeteren en een nieuwe comptabiliteitswet in te voeren, is niet nieuw. Dit zegt mr. Bas Ahmadali, directeur van het decentralisatie programma.

De oplossingen zitten volgens hem grotendeels in financiële decentralisatie. Dezelfde constateringen en dezelfde conclusies hebben de opeenvolgende regeringen vanaf 1998(Wijdenbosch, Venetiaan, Bouterse) aanleiding gegeven om met technische en financiële ondersteuning van de Inter-American Development Bank (IDB) het DLGP (financiële decentralisatie en capaciteitsopbouw) door te voeren. Een programma, dat thans in de afrondende fase is en mogelijk eind maart 2014 wordt opgeleverd.

De versterking van het lokaal bestuur in alle opzichten en ook de financiële decentralisatie, steunende op de “Interimwet” Financiële Decentralisatie (2003) zal zijn doorgevoerd. Wat evenwel is blijven liggen, zijn: het Ontwerp -Wettelijk Kader Bestuurlijke Hervormingen (2005) en het Ontwerp -Wettelijk Kader Financiële Decentralisatie. Het gevolg is, dat de roep om verbeteringen nu nog groter is geworden. Deze documenten als “aanzetten”, hebben gediend tot de daarin behandelde wetsontwerpen, die aan de Regeringen zijn aangeboden.


Posted

in

by