Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Hervatting van samenwerking tussen BBS en politie versterkt veiligheid in Paramaribo

Hervatting van samenwerking tussen BBS en politie versterkt veiligheid in Paramaribo

Na een constructief gesprek tussen de regiocommandant van Paramaribo, commissaris van politie Orlando Jacott, en het Interim-managementteam (IMT) van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS), is nieuw leven geblazen in het convenant dat een samenwerking en ondersteuning tussen BBS en de surveillancedienst van de politie regelt.

De herstart van deze samenwerking heeft een positieve invloed gehad op de veiligheid in het bestuurs- en uitgaanscentrum, ook bekend als de Veiligheidszone Paramaribo, zoals eerder in januari 2021 door de minister van Justitie en Politie is vastgesteld.

Als onderdeel van de inspanningen om criminaliteit te bestrijden en het veiligheidsgevoel te versterken, zal de gezamenlijke surveillance onverminderd worden voortgezet. Dit convenant omvat een veiligheidssamenwerking tussen de Politie Regio Paramaribo, BBS, de Veiligheidsdienst van de Centrale Bank van Suriname en de Stichting Uitgaanscentrum Paramaribo.

In de Veiligheidszone bevinden zich essentiële overheidsgebouwen en uitgaansgelegenheden. Het recent aangestelde Interim Management Team van de BBS heeft als doel zich in te zetten voor integriteit, discipline, meetbare operationele verbeteringen, opleiding en transformatie, zoals vastgelegd in een beschikking uitgevaardigd door minister Kenneth Amoksi. De voortzetting van de surveillanceactiviteiten is bedoeld om het algemene veiligheidsgevoel te herstellen.