Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Herdenking Nationale Dag van Verbroedering en Eenheid

Herdenking Nationale Dag van Verbroedering en Eenheid

De dag van “Nationale Dag van Verbroedering en Eenheid” is vanaf 2021 per resolutie ingesteld. Deze dag is bedoeld om te bezinnen over de verbroedering en eenheid in de samenleving. Het is al bekend dat de regering deze bijzondere dag zal gedenken op 24 september vanwege uitlandigheid van president Santokhi. Naast deze bijzondere dag zal de VHP ook de geboortedag van de legendarische VHP leider Jagernath Lachmon op 21 september herdenken. Indien in leven zou hij 107 jaar worden. Op 21 september valt ook de Internationale Dag van Vrede. Toevalligheid of niet, dat laten we in het midden. 

Lachmon’s politieke gedachtengoed en idealen leven voort en dit is uitgemond in de Nationale Dag van Verbroedering en Eenheid. Zijn gedachtegoed vormen het fundament voor het handelen van de VHP voor het creëren van de basisvoorwaarden van de natievorming in Suriname. De verbroederingspolitiek van VHP leider Lachmon, is tot de dag van vandaag een inspiratie voor ons allen en een baken van hoop voor een vreedzaam Suriname. We zijn hem heel dankbaar dat hij de rust heeft kunnen bewaren. 

Het leiderschap van Lachmon, heeft Suriname behoed voor grote spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Hij was een man die gestreden heeft voor verbroedering, eenheid, vrede en vanuit die filosofie heeft hij ook gehandeld. Het aanwakkeren van etnische en racistische sentimenten in Suriname is respectloos en zeer verwerpelijk. De VHP is de mening toegedaan dat we moeten kiezen voor verzoening in plaats van polarisatie en verdeeldheid in de samenleving. Het is nu tijd dat politieke partijen daadwerkelijk een essentieel en integraal deel uitmaken van de samenleving. 

Politici moeten hun verantwoordelijkheid oppakken en zich als ware nationalisten gedragen. Laten we op deze dag van verbroedering en eenheid, de idealen van wijlen Lachmon, dat wij als broeders en zusters in eenheid ons land, samen duurzaam tot ontwikkeling brengen. Het land heeft enorme potentie, maar deze potentie kan slechts door middel van gezamenlijke inspanning benut worden om de natie als geheel te ontwikkelen. 

Vandaag de dag staan we allemaal voor enorme uitdagingen, wetende dat die niet door ons zijn veroorzaakt. De VHP dringt erop aan om politieke wil te tonen, om als gelijkwaardige partners samen te werken. In deze moeilijke tijd is het nu de tijd voor solidariteit, broederschap en internationale samenwerking. Deze collectieve verantwoordelijkheid is van essentieel het belang voor ons allemaal. 

Het is nu meer dan tijd om in actie te komen, te hervormen en te herbouwen. We moeten het Herstel- Plan uitvoeren om Suriname weer gezond te maken, er is geen andere optie. Suriname is goed op weg naar economische stabiliteit. Onderlinge strijd en verdeeldheid zal niemand ten goede komen en het land zal niet bloeien, dus ook de bevolking zal niet vooruitkomen. 

De wereld heeft vrede nodig om te kunnen overleven. Daarom is het de plicht van eenieder om de vrede te bewaren. Dus ook in Suriname. Vrede is de weg die we moeten bewandelen om groei en welvaart in de samenleving te brengen. De VHP spreekt de hoop uit dat de verbroedering, vrede en de eenheid waar de VHP er achter staat, behouden zal blijven in belang van het welzijn van onze natie en wenst u allen een bezinningsvolle dag toe!

VHP