Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Hechtere financiële samenwerking met Curaçao in de pijplijn

Hechtere financiële samenwerking met Curaçao in de pijplijn

Na handelsmissies nu concrete stappen zetten

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — Na de ‘Suriname Week’, de handelsconferentie die vorige week op Curaçao is gehouden, zullen nu concrete stappen gezet dienen te worden om de samenwerking tussen het bedrijfsleven van Suriname en Curaçao diepgang te geven. Vooral de samenwerking tussen de financiële sector van de twee landen verdient grote aandacht.

Tijdens de conferentie die werd georganiseerd door Stijn Janssen en Sam Kruiner van Mind Strategic Consultants (MSC) zijn presentaties gehouden over de kansen en mogelijkheden in diverse sectoren om zaken met elkaar te doen.

“Financiële bedrijven op het eiland willen inspelen op de financieringsbehoefte van het Surinaams bedrijfsleven dat zich gereed wil maken om diensten te kunnen verlenen aan de oliesector
 

Sam Kruiner

Kruiner zegt aan de Ware Tijd dat gelet op het groot aantal deelnemers aan de conferentie, de kwaliteit van de gepresenteerde informatie en potentiële partnerschappen die zijn geïnitieerd het congres als een succes mag worden aangemerkt. Het werd georganiseerd met ondersteuning van het ministerie van Economische Ontwikkeling van Curaçao en Curaçao Investment Promotion Agency.

Doelstelling


Een van de doelen van het evenement was om na te gaan hoe ingespeeld kan worden op de olievondsten voor de Surinaamse kust door de financiële sector van Curaçao. Deze sector verkeert volgens Kruiner “in een stilstand” en nu worden mogelijkheden bekeken om deze een impuls te geven door diensten aan Suriname te verlenen door middel van equity financing.

Dit is het proces van het aantrekken van kapitaal door de verkoop van aandelen. “Door te kijken naar een nieuwe markt als Suriname krijgt de Curaçaose financiële sector een boost, maar tegelijkertijd voldoet ze aan de behoefte in Suriname voor equity financing die wordt aangeboden aan de Surinaamse ondernemers.”

Financiële bedrijven op het eiland willen inspelen op de financieringsbehoefte van het Surinaams bedrijfsleven dat zich gereed wil maken om diensten te kunnen verlenen aan de oliesector.

Met de conferentie werd ook beoogd zoveel mogelijk informatie te verstrekken over de verwachte ontwikkelingen en spin-off-effecten van de oliewinning op zee en wat de kansen en mogelijkheden zijn, en op welke gebieden samengewerkt kan worden.

“Bij dit soort activiteiten heb je het netwerkgedeelte dat erg belangrijk is en waar mensen elkaar leren kennen, elkaar van meer informatie kunnen voorzien en met elkaar communiceren, waardoor er meer links en relaties ontstaan”, zegt de consultant. Tijdens de conferentie zou een overeenkomst tussen de overheden van de twee landen getekend worden, maar dat is door omstandigheden niet doorgegaan.

Kruiner stelt dat nu reeds gewerkt wordt aan concrete invulling van zaken die aan de orde zijn gekomen tijdens de handelsconferentie. Er wordt al gesproken om de bancaire sector van Suriname met die van Curaçao bij elkaar te brengen, “omdat deze sector een van de grootste hobbels heeft in Suriname”. “We moeten samen de schouders onder het werk zetten om problemen die beide landen hebben op te lossen. Twee weten meer dan één”, aldus Kruiner.

Surinaamse overheid afwezig

Hoewel de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en de Suriname Trade Investment Agency waren uitgenodigd, waren zij niet aanwezig. Verschillende aanwezigen stelden in gesprekken met de krant dat de Surinaamse overheid aanwezig had moeten zijn omdat tal van knelpunten die zijn aangevoerd door de overheid opgelost of aangepakt dienen te worden.

Volgens Kenneth van Gom is er wel kapitaal in Suriname beschikbaar voor kleine ondernemers, maar de voorwaarden zoals rente zijn zwaarder dan wat internationaal aangeboden wordt

Kenneth van Gom, directeur van productiebedrijf Shisado vindt het betreurenswaardig dat de Surinaamse overheid niet aanwezig was tijdens de ‘Suriname Week’. “Elke keer weer is het ‘t bedrijfsleven dat activiteiten trekt en de overheid ergens tekortschiet. Ik denk niet dat het een kwestie is van niet willen, maar dat ze gewoon onderbemand zijn en dat ze kader en de capaciteit missen om mogelijkheden te creëren voor het bedrijfsleven”, stelt de ondernemer.

Volgens hem doet het bedrijfsleven dingen die juist de overheid had moeten doen. De overheid van Curaçao was goed vertegenwoordigd met de minister van Financiën, vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Ontwikkeling, de Centrale Bank en andere overheidsinstanties.

Bibis-minister Albert Ramdin zegt desgevraagd dat hij andere verplichtingen had en daardoor niet aanwezig kon zijn. “Wij ondersteunen deze initiatieven. We stellen het op prijs ook tijdig geïnformeerd en uitgenodigd te worden. Ik had al andere verplichtingen anders was ik er zeker bij”, zegt de bewindsman. Hij voegt eraan toe dat Sita ook vanaf de voorbereiding van soortgelijke activiteiten betrokken zou moeten worden. Ramdin: “Een andere keer zijn wij zeker erbij”.

Mogelijkheden

Van Gom ziet in samenwerking met Curaçao kansen voor zijn bedrijf alsook voor andere Surinaamse bedrijven op financieel gebied. Er is veel meer internationale toegang, terwijl er in Suriname nog veel beperkingen zijn. Als voorbeeld geeft hij aan dat Shisado enkele jaren terug voor het vergemakkelijken van haar geldstromen en het doen van inkopen een bedrijf op Curaçao heeft opgezet.

“Dat geeft ons een beetje ease of doing business qua geldstromen, inkopen en facturen”, zegt hij. En voegt dat Surinaamse banken een probleem hebben met correspondentbanken wat het zakendoen vanuit Suriname met buitenlandse partners en leveranciers bemoeilijkt. Dat is op Curaçao veel beter geregeld. Van Gom: “We kunnen dus gebruik maken van de opening die je kan creëren via Curaçao om zaken gestroomlijnder te kunnen doen zodat het ten goede komt aan je onderneming”.

Volgens de producent is er wel kapitaal in Suriname beschikbaar voor kleine ondernemers, maar de voorwaarden zoals rente zijn zwaarder dan wat internationaal aangeboden wordt. Dat maakt dat bedrijven die op de Surinaamse kapitaalmarkt investeringskapitaal lenen in concurrentiekracht zwakker staan dan gelijkgerichte buitenlandse bedrijven die goedkoper kapitaal te beschikking hebben.

“Het verwerven van kapitaal voor investeringen is duurder. Je begint dus al vanuit een minder gunstige marktpositie waardoor je concurrentievermogen minder sterk is, vergeleken met anderen in de rest van de wereld”. Hij pleit ervoor dat de overheid meer mogelijkheden en faciliteiten creëert voor voornamelijk het klein en middelgrootbedrijf om aan goedkope financiering te komen.

Er zijn volgens hem in samenwerking met internationale instellingen wel wat fondsen, maar die zijn zo klein dat ze nauwelijks gewicht in de schaal leggen. “Als je een investering moet doen van een half miljoen Amerikaanse dollar en je krijgt tegen een zachte rente een lening tot maximaal 50.000 US dollar ben je niet geholpen”.