Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Hans Breeveld hekelt onduidelijkheid over reshuffeling

Hans Breeveld hekelt onduidelijkheid over reshuffeling

Hans Breeveld

PARAMARIBO – De komende reshuffeling van het huidige kabinet Bouterse/Ameerali is geen uiting van een politieke crisis in het bestuurscentrum van ons land. Dit zegt, Hans Breeveld, politicoloog en docent aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Breeveld is van mening dat er geen sprake is van politieke crisis, omdat de regering haar meerderheid in het parlement nog heeft. De Raad van ministers heeft ook niet uit zichzelf het aan haar verleende mandaat teruggegeven, vanwege onoverbrugbare onderlinge meningsverschillen, zegt de politicoloog.

Aan de andere kant hekelt de politicoloog de grote onduidelijkheid die er heerst rondom de criteria voor de aangekondigde reshuffeling van het kabinet. “Wat we zien is dat de president gebruik maakt van zijn grondwettelijke bevoegdheid om ministers te benoemen en te ontslaan. We hebben met de huidige grondwet gekozen voor een sterk presidentieel stelsel. Wat we echter geen profiel is waaraan een kandidaat minister moet voldoen. Er zijn ook geen criteria bekend op grond waarvan een minister ontslagen kan worden. Het lijkt er veel op alsof bepaalde minister vanwege de sympathie die ze genieten blijven en anderen juist vanwege een bepaalde mate van antipathie tegen hen weg moeten. Dat is niet goed. Elke kabinetswijziging kan het land achteruit brengen en daar moeten we voorzichtig mee zijn.”

Breeveld dikt de onduidelijkheid nog verder aan door aan te geven dat er misschien niet eens sprake is van een kabinetscrisis, omdat er juist uitbreiding van het kabinet plaats vindt met vermoedelijk één of twee onderministers. Hij vraagt zich af of dit wel zinvol is, omdat verschillende nog in leven zijnde oud onderminister hun misnoegen over hun functioneren hebben uitgesproken. De politicoloog is niet lovend over het instituut van de onderminister, omdat gebleken is dat in het verleden betrokken functionarissen niet hebben kunnen presteren. Volgens de deskundige moet de Raad van Ministers in ons land drastisch worden teruggebracht naar het maximale aantal van elf ministers.


Posted

in

by

Tags: