Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Hadji Ozir roept alle religies op voor vrede gebed

Hadji Ozir roept alle religies op voor vrede gebed

Hadji Nizamali Ozir, adviseur van Moskee Hasoere Alam, roept alle religies op voor een vrede gebed. “Laat men bidden voor eenheid in de wereld en laat de oorlog stoppen. Van beide kanten gaan er onschuldige burgers dood”, zegt Ozir, wijzend op het Israëlisch-Palestijnse conflict.   

Recent is er een hospitaal in Gaza gebombardeerd waarbij honderden mensen gewond of omgekomen zijn. “In Israël hebben ze ook onschuldige mensen vermoord. Dat keur ik ten zeerste af. Maar dat wil niet zeggen dat er onschuldige burgers van beide landen vermoord moeten worden. De hele wereld heeft vol afschuw gekeken naar de bombardementen. Een ziekenhuis bombarderen is tegen de regels van een oorlog. Bij een oorlog mogen ziekenhuizen, bejaardentehuizen en kindertehuizen bijvoorbeeld niet gebombardeerd worden.”

Ozir haalt ook aan, dat de VN-mensenrechtenchef Volker Turk, de vernietiging van het ziekenhuis onaanvaardbaar noemt en aandringt op het ter verantwoording roepen van de daders. Ook zouden verschillende landen, zoals Turkije en Qatar, het bombardement op het ziekenhuis veroordelen als een gruwelijke misdaad tegen weerloze burgers.

Volgens Ozir zullen de Westerse- en Moslim-landen samen moeten werken om de oorlog te stoppen en vrede te sluiten. “Laat Israël het grondgebied van Gaza en Palestina verlaten en zich terugtrekken. Dit gaat een groter effect hebben op de wereld. Het zou een economische ramp kunnen veroorzaken. Alles zal veel duurder worden. Wij in Suriname zullen ook eronder lijden.”

Ozir legt uit dat dit conflict is ontstaan doordat de mensen jarenlang onderdrukt zijn geweest in hun eigen gebied. Dit hebben ze op gegeven moment niet meer kunnen verdragen. Maar dan nog stelt hij, het geweld van beide landen af te keuren. Hij richt daarom een verzoek aan de gemeenschap om samen op een plaats, bijvoorbeeld het Onafhankelijkheidsplein, bij elkaar te komen en te bidden voor eenheid en vrede in de wereld. 

“Suriname is een land waarin iedereen samen met elkaar leeft. Naast een synagoge staat een moskee. Naast een Hindoe tempel staat een kerk. Naast een kerk staat een moskee. Daarom is het belangrijk om bij elkaar te komen en samen te bidden. Laat de hele wereld zien dat Suriname een voorbeeld is”, aldus Ozir.