Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Groter wordende Jeugdproblematiek geïntegreerd en gecoördineerd aanpakken

Groter wordende Jeugdproblematiek geïntegreerd en gecoördineerd aanpakken

PARAMARIBO — De steeds groter wordende jeugdproblematiek, waarbij de grafieken een stijgende lijn vertonen in agressief gedrag en geweld, criminaliteit, tienerzwangerschappen, slechte schoolprestaties, vroegtijdige schoolverlaters, kindermishandeling en mentale problemen vereisen een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak.

Op het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) was er daarom  vrijdag een meeting met alle ministers die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van bepaalde aspecten van het jeugdbeleid. De bedoeling was om om inzichten uit te wisselen welke moeten resulteren in het stroomlijnen van het jeugdbeleid op basis van een geïntegreerde aanpak en coördinatie.

“Mac Andrew heeft ook aandacht gevraagd voor specifieke issues, zoals het optrekken van de leeftijdsgrens van de leerplicht, de aanpak van mentale gezondheid van jongeren, maar ook kindermisbruik en mishandeling”
 

Minister Steven Mac Andrew, die als gastheer optrad, benadrukte de noodzaak om vaker op dit niveau bijeen te komen om beleid te bespreken voor een betere coördinatie, maar ook om te geraken tot geïntegreerd jeugdbeleid. Hij heeft zijn collega’s middels een presentatie het door AWJ ontwikkelde concept van Youth POWER en jeugdprofiel voorgehouden, welke vorig jaar gevalideerd zijn geworden door jongeren- en gemeenschapsorganisaties.  

POWER is een acroniem, welke staat voor Participatie, Ontwikkeling, Weerbaarheid, Economische activiteiten en Rechten. Mac Andrew hield zijn collega’s ook voor hoe en waar hun respectievelijke ministeries passen in het concept van Youth POWER. Hij heeft ook aandacht gevraagd voor specifieke issues, zoals het optrekken van de leeftijdsgrens van de leerplicht, de aanpak van mentale gezondheid van jongeren, maar ook kindermisbruik en mishandeling.

De ministers en overige participanten reageerden op het concept van Youth POWER en Jeugdprofiel, het beleid en ontwikkelingen op hun respectievelijke ministeries, maar ook uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden. Hierbij kwamen key issues, zoals het ernstig verval van normen en waarden, maar ook de negatieve sociale impact van de economische situatie van het land op jongeren aan de orde.

De ministers en overige participanten waren het allemaal eens over de noodzaak van een geïntegreerde aanpak van het jeugdbeleid. Er komt snel een follow-up meeting ter verdere bespreking van aangedragen oplossingen, maar ook om het jeugdbeleid verder te stroomlijnen.