Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Grote belangstelling voor open dag AdeKUS

Grote belangstelling voor open dag AdeKUS

De open dag van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), afgelopen zaterdag, was goed bezocht. Er waren genoeg personen die belangstelling hebben getoond voor de bacheloropleidingen. De bedoeling van deze activiteit was om potentiële universiteitsstudenten te informeren over de verschillende studiemogelijkheden.

Rahul Mahabir, scholier van het Lyceum 1, was ook aanwezig om geïnformeerd te worden over de studiemogelijkheden. Hij is ervan overtuigd, dat hij dit schooljaar zijn eindexamen zal halen. “Ik ben langsgeweest bij de studierichtingen Geowetenschappen, Elektrotechniek en Infrastructuur, en ik vond ze allemaal erg interessant,” zegt Mahabir.

Vooral de presentatie over zonnepanelen bij Elektrotechniek sprak hem aan. “Ik voel me aangetrokken tot deze studierichtingen, omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van mijn land,” voegt Mahabir toe.

Ook Amisha Joeglal was aanwezig en gaf aan dat haar interesse uitgaat naar dezelfde studierichtingen. Ze is een scholier van het vwo op de Scholengemeenschap Kwatta. Ook zij is ervan overtuigd dat ze het schooljaar met succes zal afronden en daarom heeft ze al informatie ingewonnen over de studierichtingen. Ze heeft ook interesse in Geowetenschappen en Elektrotechniek.

“Geowetenschappen is echt iets voor mij, vooral vanwege het bos en het milieu. Ik wil mensen bewustmaken van het belang van een schoon milieu. Ook Elektrotechniek vind ik heel interessant,” vertelde Joeglal.

Nicole Kioe A Sen is al dertien jaar docent aan de universiteit, waar ze de vakken Mineralogie en Geologie doceert. Ze is verheugd dat studenten veel belangstelling tonen voor de studies aan de AdeKUS. De studierichting Geowetenschappen, waar zij aan verbonden is, is bijzonder populair. Er is een grote interesse vanuit de jeugd voor deze studierichting.

Ze heeft opgemerkt dat meestal 30 tot 50 studenten zich inschrijven voor deze opleiding. Dit jaar hebben zich 55 studenten ingeschreven, wat erg positief is. Echter merkt ze op dat de focus van deze studenten voornamelijk gericht is op Olie & Gas.

“Wat ik wil benadrukken, is dat de studierichting Geowetenschappen zowel geologen als mijnbouwkundigen opleidt. Maar we zien dat de studenten meer gefocust zijn op Olie & Gas. Dit komt door de grote olievondsten voor de kust, waardoor hun focus en interesse daarnaar uitgaan,” legt Kioe A Sen uit.

Volgens haar is het belangrijk dat studenten zich realiseren dat we ons bezighouden met aardprocessen die leiden tot de vorming van water. “We zoeken ook naar goud, bauxiet en andere belangrijke grondstoffen, die door de industrie worden gebruikt bij de productie van alledaagse producten. We weten dat de economie een boost zal krijgen door de ontwikkeling van deze olievelden, maar we moeten ons realiseren dat deze grondstoffen ook opraken. We moeten op zoek gaan naar nieuwe grondstoffen die ook een grote bijdrage kunnen leveren aan onze economie,” benadrukt de docent.