Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Grootste Daad van Vijandschap

Grootste Daad van Vijandschap

In de perceptie van politici schijnt controle een grote daad van vijandschap te zijn in plaats van omgekeerd. Met de regelmaat van de klok verneem je via sociale media hoe en welke personen in machtsposities ongeoorloofde gunsten verlenen voor ongeoorloofde wederdiensten en praktijken. Als je bijvoorbeeld in een functie geregeld bent, wordt van je verwacht dat je vroeg of laat bepaalde zaken voor deze zogenaamde weldoeners ook moet regelen. De geregelde personen beseffen niet dat ze hierdoor de grootste daad van vijandschap tegen zichzelf plegen, namelijk door moedwillig te degraderen tot hersenloze marionetten. Ook al ben je niet geregeld maar je maakt je schuldig aan dezelfde ongeoorloofde handelingen tegen betaling, geldt het hetzelfde. Overigens is dit van toepassing op alle vormen van corruptie. Bovendien zijn deze corruptieve handelingen evenzo een grote daad van vijandschap tegen het volk vanwege strijdigheid met de voorgenomen en verwachte behartiging van het algemeen belang en het gelijkheidsbeginsel. Vermeldenswaard is dat een heleboel gezagsdragers in de waan leven onafhankelijk te zijn en zelf te beslissen, terwijl ze marionetten zijn van het kapitaal, hun financiers en zogenaamde loyale adviseurs, die vaak incompetent zijn en andere agenda’s hebben. Corruptie lijkt structureel zo diepgeworteld te zijn, dat het niet meer als zodanig opvalt. Dit kwaadaardige fenomeen loont individuen materieel, maar vernietigt de samenleving en bedrijven.

Oorlogsverklaring

In de loop der tijd hebben genoeg verdachten in dit kader geprobeerd hun corruptieve handelingen goed te praten door bijvoorbeeld te stellen dat assembleeleden in het algemeen zaken voor burgers op allerlei vindingrijke manieren proberen te regelen bij de overheid. En daar zou dus niets mis mee zijn?! Want daar kraait geen haan naar. Dus openlijk worden politieke partijgenoten geregeld en voorgetrokken onder het toeziend oog van onze nationale volksvertegenwoordiging, De Nationale Assemblee. Is de regering ook ziende blind en horende doof? Lijdt het Openbaar Ministerie aan selectieve perceptie in haar optreden? Door deze wantoestanden te gedogen en te handhaven is er oorlog verklaard tegen het algemeen belang of het volk van Suriname. Kan het erger worden?

Schijn van Vooringenomenheid

Tegen de achtergrond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, namelijk dat elke schijn van vooringenomenheid of partijdigheid moet worden voorkomen, zijn de onderhavige taferelen niets minder dan barbaars. Elke burger moet erop kunnen rekenen dat de overheid zich eerlijk, objectief, onpartijdig, transparant en verantwoordelijk opstelt. Oordeelt u zelf maar.

Dr. Roy I. Bhikharie, PhD

Eerst het Volk, dan de Rest (vanaf 2014)

.