Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Gods Bazuin Ministries 60 jaar in Suriname

Gods Bazuin Ministries 60 jaar in Suriname

De Here Jezus Christus zei in Matteüs 5:13-16 het volgende: Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Gij zijt het licht der wereld. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemel …