Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Glo-scholen Kabalebo krijgen brood en sap

Glo-scholen Kabalebo krijgen brood en sap

Leerlingen van twee scholen van het gewoon lager onderwijs (glo) in het bestuursressort Kabalebo krijgen dagelijks een belegd broodje en flesje sap op school. Dit project wordt gefinancierd door het Kabinet van de Vicepresident.

De vp deed donderdag persoonlijk de launch op zowel de St. Thomas Moreschool te Washabo als de Openbare School te Apoera. Volgens de bewindsman is het belangrijk dat kinderen goed gevoed de
school bezoeken. Dit zal er mede voor zorgen dat de schoolprestaties verbeteren.

De leerkrachten zijn vicepresident Brunswijk zeer erkentelijk voor dit project. Ze geven aan dagelijks te worden geconfronteerd met kinderen die zonder voeding de school bezoeken. Met dit project zullen dagelijks 400 kinderen worden voorzien van brood en sap.

Om de lokale ondernemerschap te stimuleren worden de broden bij hen gekocht en geleverd. Het pilotproject duurt een heel kwartaal en wordt uitgevoerd door de lokale gemeenschap.

Het is de bedoeling dat ook een derde school, een vo-school, wordt meegenomen binnen dit project. Na de pilotfase wordt er geëvalueerd. Men zal dan nagaan op welke manier het project kan worden gecontinueerd.