Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Gewezen technisch-directeur EBS, Freddy Watson, overleden

Gewezen technisch-directeur EBS, Freddy Watson, overleden

De gewezen technisch-directeur van Fred Watson van de Energiebedrijven Suriname (EBS) is heengegaan. Watson is na afronding van zijn studie in Delft, Nederland, zijn loopbaan gestart in september 1980 bij de EBS. Gedurende 30 jaar heeft hij zijn krachten gegeven aan het bedrijf voor de opbouw van het bedrijf en het verstevigen van de basis van de energievoorziening van en in Suriname, laat de directie weten.

Vanuit de positie van Bedrijfsingenieur heeft hij in de operations, en via de afdeling planning, diverse afdelingen geleid, projecten voorbereid en succesvol ten uitvoer gebracht. Bij zijn pensionering in 2010 verliet hij de EBS als technisch- directeur, een positie die hij formeel 4 jaar bekleedde, maar informeel verrichte hij reeds geruime tijd in die positie de werkzaamheden.

Eind jaren ’80 waren zeer moeilijke tijden voor de EBS daar er nauwelijks of geen materiaal en financiële middelen ter beschikking waren. “Fred, zoals hij graag genoemd werd, heeft echter door zijn visie en inzet mede geholpen het bedrijf stabiel te houden en de energievoorziening te garanderen ondanks de toenmalige problemen van zowel technische als politieke aard (binnenlandse oorlog)”, schrijft de directie verder.

Onder zijn leiding is onder andere de “Master Energy Study 2000”, die richting en doelen voor de elektriciteitsvoorziening vastlegde, opgezet en afgerond. Wat de projecten betreft kan worden genoemd de engineering van de uitbreiding van het transmissie netwerk binnen en rondom Paramaribo met diverse onderstations, de aanleg van de 161KV transmissielijn van Paranam naar Paramaribo, zonder welke het gebruik van de energie afkomstig van Afobakka, na de sluiting van de Paranam smelter, niet effectief en efficiënt zou kunnen plaatsvinden.

De aanpassing en uitbreiding van de opwekcentrale aan de Saramaccastraat, de overzetting van de opwekcentrales van de Saramaccastraat en te Nickerie (ClaraPolder) van diesel naar zware olie. Het opzetten en wederopbouwen van diverse districtsbedrijven eind jaren 90 met bijhorende netvoorziening. De aansluiting van Saramacca en Commewijne op het EPAR netwerk door de aanleg van transmissielijnen en onderstations, met de bijhorende voorzieningen.

Watson heeft ook aan de wieg gestaan van de opzet van het SCADA systeem, waarmee de besturing en controle van de diverse onderstations op effectievere wijze kon plaatsvinden. Daarnaast heeft hij vanuit zijn positie vele jonge Surinamers als stagiaire en student mede helpen opleiden.

De inzet van Fred binnen de EBS heeft volgens de directie mede bijgedragen aan de huidige basis van onze energievoorziening en menig lopend project ligt daaraan ten grondslag. “Mede door zijn kennis en kunde kunnen wij nu bouwen op een kwalitatief goede opwekking, transmissie en distributie systeem”.