Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Gewezen DNA-lid Abdoel roept op tot actie tegen misleidende acties BIBIS-minister

Gewezen DNA-lid Abdoel roept op tot actie tegen misleidende acties BIBIS-minister

In een interview met Dagblad Suriname heeft voormalig Assembleelid Amzad Abdoel zijn verontwaardiging geuit over de misleidende acties van de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Hij roept op tot actie tegen deze handelingen, die de moslimgemeenschap hard treffen.

Abdoel begint zijn betoog door te verwijzen naar de recente formele verklaring van de BIBIS-minister waarin de aanslagen van Hamas veroordeeld worden en Israël onvoorwaardelijk wordt ondersteund. Hij benadrukt dat dit nieuws grote woede en onrust heeft veroorzaakt binnen de moslimgemeenschap.

Dit is niet de eerste keer dat de minister de moslimgemeenschap en de Surinaamse samenleving misleidt, aldus Abdoel. Hij haalt het voorbeeld aan van het zonder overleg openen van een ambassadegebouw in Jeruzalem. Noch de regering, noch het parlement zouden op de hoogte zijn van dit besluit. Diverse moslimorganisaties hebben toen heftig tegen dit besluit geprotesteerd

Dit besluit ging tegen het standpunt van de Organization of Islamic Cooperation (OIC), waar Suriname lid van is.

Moslimorganisaties hebben hevig geprotesteerd tegen deze handeling, maar de minister probeerde zijn acties goed te praten. Dit viel echter niet in goede aarde bij de moslimgemeenschap, omdat de leugens van de minister al snel werden ontmaskerd.

Daarnaast wijst Abdoel ook op de afwezigheid van de Surinaamse ambassadeur tijdens een VN-vergadering waarin een resolutie werd goedgekeurd om het Internationaal Strafhof (ICJ) te raadplegen over mogelijke mensenrechtenschendingen door Israël in Palestijnse gebieden. Hij noemt dit een teken van de denkwijze van de minister, die hoogstwaarschijnlijk beïnvloed is door Israël. Deze handelingen zijn schandalig en getuigen van een gebrek aan respect voor de Palestijnse kwestie, aldus Abdoel.

Het voormalig Assembleelid benadrukt dat de recente misleiding van de moslimgemeenschap niet ongestraft zal blijven. Hij is ervan overtuigd dat de moslims zich bewust zijn van de dubbele agenda van de minister en zijn partij.

De belangen van de moslimgemeenschap negeren zal gevolgen hebben.

Amzad Abdoel roept op tot actie, maar benadrukt dat het afwachten is hoeveel leugens deze regering nog zal vertellen om zichzelf vrij te pleiten.