Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Geesteszieke mannen verstoren onderwijs in Boven-Suriname

Geesteszieke mannen verstoren onderwijs in Boven-Suriname

door Samuel Wens

BOVEN-SURINAME — Mannen met psychische problemen in het Boven-Surinamegebied veroorzaken zulke ernstige problemen dat al enige tijd het onderwijs daar regelmatig wordt ontregeld. Hun vaak onvoorspelbare gedrag uit zich in molest van vrouwelijke leerkrachten en bedreiging van en fysieke aanvallen op hun mannelijke collega’s. Door deze situatie wordt het onderwijsproces verstoord en raken de leerlingen achter met de leerstof.

Scholen gesloten

Imro Leidsman, de plaatselijke vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs Wetenschappen en Cultuur (Minowc), zegt dat dit schooljaar te Guyaba een school enkele weken hierdoor noodgedwongen moest sluiten. Daar en te Bofokule moesten vorig schooljaar meerdere momenten scholen gesloten moesten worden. In Semoisi dreigden de leerkrachten naar Paramaribo te vertrekken omdat ze zich door agressief gedrag van een geestesgestoorde man niet veilig voelden.

Door deze situatie wordt het onderwijsproces verstoord en raken de leerlingen achter met de leerstof

Een onveilig gevoel hadden ook leerkrachten te Botopasi. Het viel een van hen, Nicole Donoe, zo zwaar dat ze na de paasvakantie definitief naar Paramaribo is teruggekeerd. Tijdens haar afwezigheid was namelijk een man met psychische problemen haar woning binnengedrongen en had hij vernielingen aangericht. Hoewel schoolhoofd Lucenda Schmidt zegt dat haar collega’s nu geen last meer ondervinden van de man is Donoe niet teruggekeerd.

Overbrengen naar PCS

Dorpelingen verklaren tegenover de krant dat de man bij de poli Debikè van de Medische Zending (MZ) een kalmerend middel heeft gekregen. Dit soort mensen kan echter niet adequaat behandeld worden, omdat geestelijke gezondheidszorg geen taak is van de MZ. Die verwijst patiënten naar Paramaribo. Na daar te zijn behandeld keren ze terug naar hun dorp waar de MZ de therapie voortzet.

Om de rust volledig te doen weerkeren en voor de gezondheid van de betrokkenen zelf, pleit Leidsman voor een duurzame oplossing. “Met een goede voorbereiding en in overleg met de familie en met ondersteuning van de MZ, de bestuursdienst en de politie kunnen de agressieve patiënten worden overgebracht naar het Psychiatrisch Centrum Suriname.”