Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden

SERIEUS!? / Ivan Cairo

“Niemand kan een wisselkoers omlaag praten. Beloven dat de wisselkoers zal dalen, is een fabel. De schijnwisselkoersstabiliteit is een bom onder de samenleving. Stabiliseren is onmogelijk als de fiscale kraan openblijft”. Een zeer pakkende uitspraak van ex-minister van Financiën, Wonnie Boedhoe, maandagavond tijdens het tussentijds economisch debat van de Vereniging van Economisten in Suriname.

Maar ook Ravaksur-vertegenwoordiger Armand Zunder, die eveneens een ex-minister is had een mooie uitspraak. Hij merkte op dat willen we als land succesvol zijn we dat zullen moeten organiseren. Daar heeft Zunder helemaal gelijk in. Succes komt niet uit de lucht vallen.

. Opeenvolgende regeringen vanaf de onafhankelijkheid in 1975 blijken niet in staat te zijn geweest een succesformule voor de Surinaamse economie te vinden

Daarvoor zal er een zekere inspanning gepleegd moeten worden. Opeenvolgende regeringen vanaf de onafhankelijkheid in 1975 blijken niet in staat te zijn geweest een succesformule voor de Surinaamse economie te vinden.

Ook het kabinet-Santokhi is al drie jaar bezig te zoeken naar de juiste formule om de macro-economische situatie in het land te verbeteren en een zodanig beleid te voeren dat ook op microniveau in de zak van burger verbetering te merken is.

Wat het laatste betreft is er nog geen stabiliteit laat staan enige verbetering. Met een inflatie die zich maar niet wil laten beteugelen is het letterlijk vechten tegen de bierkaai. De onlangs aangekondigde verhoogde sociale uitkeringen zijn nog voordat ze zijn uitbetaald al achterhaald.

Minister Raghoebarsing van Financiën en Planning presenteerde een hoopvol verhaal, maar liet een zeer ernstige waarschuwing horen. Hebben Surinaamse regeringen het steeds moeilijk gehad om zonder geld te regeren, het wordt volgens hem de komende jaren juist moeilijker om te regeren met de te verwachten influx van inkomsten uit de olie- en gassector en eventueel carbon credits.

“Als wij denken dat economisch besturen in een situatie van schaarste aan geld moeilijk is, gaan we de komende twee jaren leren dat economisch besturen met een overvloed aan geld een nog groter probleem gaat zijn”. Gelet op de verschillende corruptieschandalen die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt wil ik best wel geloven dat er de komende jaren zeker enkele personen met lijm aan hun vingers in beleidsstructuren zullen komen.

Geen enkele samenleving is gevrijwaard van corruptie. Met de wetenschap dat de verleiding groot zou kunnen zijn voor mensen om met hun vingers van gemeenschapsgelden af te blijven zal daarom nu reeds begonnen moeten worden om alle mazen en loopholes in wetgeving en procedures te dichten en heldere gedragsregels op te stellen voor publieke functionarissen.

Een actie waarmee nu al begonnen kan worden is dat de huidige regeringsleden, alsook de leden van de rechterlijke macht, parlementsdirecteuren en andere toppers in publieke functies hun vermogen notarieel laten vastleggen zoals de Anticorruptiewet voorschrijft. Het steeds blijven zeggen door regeringsleden dat dat moet gebeuren legt geen zoden meer aan de dijk. Actie, nu!

ivancairo@yahoo.com