Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Gajadien wil investeringen aanmoedigen met initiatiefwetten

Gajadien wil investeringen aanmoedigen met initiatiefwetten

VHP-fractieleider Asis Gajadien heeft twee wetsontwerpen ingediend om te bewerkstelligen dat het investerings- en vestigingsklimaat wordt verbeterd. Ook moet de ongelijkheid tussen de natuurlijke personen en bepaalde groepen bij het toekennen van dividendvrijstelling weggenomen worden.
< ...