Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Gajadien stelt 75 procent kiesquotiënt voor bij voorkeurstemmen

Gajadien stelt 75 procent kiesquotiënt voor bij voorkeurstemmen

In het parlement is voorgesteld om 75 procent van het kiesquotiënt te hanteren voor kandidaten die op voorkeursbasis gekozen kunnen worden. Dit voorstel is gisteren in het parlement behandeld tijdens de bespreking van de wijziging van de Grondwet en Kiesregeling, ingediend door de initiatiefnemer Asis Gajadien (VHP).

Fractievoorzitter van de NPS, Gregory Rusland, liet weten open te staan voor discussie over dit voorstel, maar gaf tegelijkertijd aan dat hij zich hierin kan vinden, aangezien kandidaten de gelegenheid krijgen om campagne te voeren en stemmen binnen te halen.

Gajadien heeft twee scenario’s gepresenteerd, waarbij zowel het kiesquotiënt als de kiesdeler worden gebruikt voor de zetelverdeling. Bij een totaal behaalde stemmen van 291.250 komt het kiesquotiënt, gebaseerd op het grootste gemiddelde, uit op 5555. Dit kiesquotiënt blijft veranderen op basis van het aantal stemmen dat de partijen hebben behaald.

Dit in tegenstelling tot de situatie, waarbij gewerkt wordt met een zetelverdeling op basis van een kiesdeler. In dat geval komt de kiesdeler uit op 5710 en krijgen partijen wel zetels die ze anders niet zouden hebben gekregen bij een berekening met een kiesquotiënt.

De parlementariër voegde er meteen aan toe dat wanneer een partij één zetel heeft behaald, deze automatisch wordt toegewezen aan de persoon met de meeste stemmen. In gevallen waarbij het om meer dan één zetel gaat, wordt het kiesquotiënt van belang.

Hij merkt op dat kleine partijen die deelnemen aan de verkiezingen en slechts één zetel halen, kunnen zorgen voor instabiliteit bij de vorming van een regering. In situaties waarbij kiesdrempels worden gehanteerd en gebruik wordt gemaakt van een kiesdeler, zullen deze kleine partijen helemaal geen zetel krijgen.

Gajadien stelt voor dat er wordt gewerkt met een zetelberekening op basis van het grootste gemiddelde, namelijk het kiesquotiënt. Hiermee wordt voorkomen dat partijen met zeer weinig stemmen toch een zetel kunnen bemachtigen.

Wat betreft voorkeurstemmen zegt Gajadien dat deze moeten worden opgenomen in de Grondwet. Hij benadrukt dat personen uit districten de mogelijkheid moeten krijgen om bij voorkeur gekozen te worden. Volgens hem ligt de beslissing ook bij de politieke partijen die de volgorde van de lijsten bepalen.

Tegelijkertijd is hij voorstander van een systeem, waarbij 75 procent van het kiesquotiënt wordt gehanteerd voor voorkeurstemmen. Hierdoor krijgt iemand uit het district de kans om bij voorkeur gekozen te worden, maar hiervoor is natuurlijk politieke draagvlak nodig.