Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Fracties in DNA dienen gezamenlijk wetsvoorstel wijziging Kiesregeling in

Fracties in DNA dienen gezamenlijk wetsvoorstel wijziging Kiesregeling in

Alle fracties in de Nationale Assemblee, met name die van de VHP, ABOB/PL, NDP, BEP en de NPS, hebben maandag een gezamenlijk wetsvoorstel ingediend over de wijziging van de Kiesregeling.

Alle fracties hebben niet lang geleden overeenstemming bereikt over een landelijk evenredig kiesstelsel.

Het landelijk evenredig kiesstelsel komt in de plaats van het districtenstelsel. De vijf fractieleiders hebben gisteren het wetsvoorstel voor de gewijzigde Kiesregeling overhandigd aan Assembleevoorzitter Marinus Bee. Die zei dat vandaag, dinsdag 22 augustus, een huishoudelijke vergadering zal worden belegd voor de benoeming van de Commissie van Rapporteurs (CvR). De CvR zal de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel in  het openbaar moeten voorbereiden. Wanneer die vergadering zal worden gehouden is nog niet duidelijk. Het streven is wel om die spoedig te beleggen.