Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Ferdinand Welzijn: ‘Ik ben geen verdachte in fraudeonderzoek’

Ferdinand Welzijn: ‘Ik ben geen verdachte in fraudeonderzoek’

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — “Er zijn geen feiten en of omstandigheden aanwezig geacht om mij als verdachte te horen. Er is derhalve van fraude of dergelijke geen sprake geweest.” Dit zegt Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname, over beschuldigingen van bestuursleden van stichting Pensioenfonds van Alcoa Minerals of Suriname dat hij heeft gesjoemeld bij de aankoop van bouwkavels ten behoeve van het fonds.

Zij hebben in juni vorig jaar hierover aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM), omdat in hun ogen door deze transactie de gepensioneerden financieel zijn benadeeld. Het terrein zou volgens hen te duur zijn gekocht. Tegenover de Ware Tijd merkt Welzijn op dat ten aanzien van deze kwestie alle betrokkenen in oktober vorig jaar bij proces-verbaal zijn gehoord. “Op geen enkel moment werd ik als verdachte gehoord of aangemerkt, omdat het OM daartoe geen enkele aanleiding heeft gevonden”, stelt hij.

“Ik noem dit de zuiverste vorm van achterlijk gedrag”

Ferdinand Welzijn

Geen geldbeheer

De notaris, de toenmalige bestuursleden en ook de directie van het bedrijf Alcoa Minerals of Suriname als beheerder van het fonds zijn allen door de politie verhoord. “Ik was bestuurslid, voorzitter, maar had geen procuratie bevoegdheid en was slechts belast met het beleid. De beheerders waren andere personen die het beleid goed- of afkeuren en aan de hand daarvan betalingen verrichten. Hoe kan je met geld sjoemelen als je dat niet beheert?” vraagt Welzijn zich af. “De heren weten precies wat zich heeft afgespeeld, maar beogen mij te bekladden. Ik sta nog steeds achter de aankoop, omdat het een goed project is voor de samenleving.”

De bestuursleden van het pensioenfonds, Pierau, Marlon Veira en Orlando Telting, hebben zich recentelijk in een open brief aan president Chandrikapersad Santokhi uitgesproken tegen de benoeming van Welzijn als de nieuwe voorzitter van de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname. Zij vragen zich af of tijdens het antecedentenonderzoek niet naar boven is gekomen dat hij wordt verdacht van malversaties bij het pensioenfonds.

Notulen vervalst

Hierover zegt Welzijn dat hij is benoemd nadat de regering zowel bij de vakbeweging als het bedrijfsleven duidelijke voeling heeft gehouden. Er wordt vervolgens een diepgaand antecedentenonderzoek gedaan. Dat heeft geen zaken aan het licht gebracht die zijn benoeming in de weg staan.

Welzijn voert aan dat terwijl hij van fraude wordt beschuldigd de notulen over de besluitvorming over de aankoop van het perceel die naar alle toenmalige bestuursleden waren verzonden, vervalst zijn door Pierau en Telting. Hierover heeft hij aangifte tegen hen gedaan. “Deze twee waren toen het woningbouwproject werd geïnitieerd geen lid van het toenmalige bestuur. Zij zijn ook nimmer bij de besprekingen betrokken geweest. De kennis en het inzicht op het gebied van ontwikkelingsinvesteringen hebben zij niet verworven. Veira was de enige die toen, achteraf, bedenking had tegen de aankoop van de vijfhonderd kavels”, aldus Welzijn.

Achterlijk gedrag

Hij voegt eraan toe dat het verkavelde gebied er nu verlaten bij ligt “net als vele plantages van Suriname”, terwijl wordt geklaagd over woningnood in Suriname. “De drie heren hadden er beter aan gedaan om in plaats van anderen te bekladden, hun handen uit de mouwen te steken en een betere bijdrage te  leveren aan de verdere ontwikkeling van het verkavelingsproject. Zij hadden dan bewezen iets te kunnen achterlaten voor hun nageslacht.”

Hij vervolgt: “Gebrek aan bekwaamheid, visie en het basale onvermogen om ontwikkeling en vooruitgang na te streven doet hen vervallen tot ongefundeerde beschuldigingen. Ik noem dit de zuiverste vorm van achterlijk gedrag.”

Welzijn vindt dat de gepensioneerden niet moeten blijven klagen, maar hun tijd positief moeten besteden. “De kavels liggen daar en probeer er wat beters van te maken. Er is grote woningnood, er liggen sinds 2016 vijfhonderd kavels onbenut nog geen achttien kilometer van Paramaribo verwijderd”, aldus de voormalige voorzitter van het pensioenfonds. Hij benadrukt dat het in deze kwestie gaat om gepensioneerden van de Billiton Maatschappij Suriname en niet Suralco.