Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » FAO stopt miljoenen US-dollars in Surinaamse landbouw

FAO stopt miljoenen US-dollars in Surinaamse landbouw

De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties (VN) blijft de agrarische ontwikkeling in Suriname onverkort steunen. Dit zegt FAO’s Chief Technical Advisor Erick Zeballos tevens adviseur van het Suriname Agriculture Market Access Program (SAMAP). Met ondersteuning van de FAO en de Europese Unie (EU) hebben landbouwers, producenten en verwerkers vrijdag wederom landbouwmateriaal mogen ontvangen.

Per december 2022 was het doel om tegen juli 2023 14.000 items gedistribueerd te hebben. Tot op heden is het aantal van 5000 bereikt. Dit betekent ook een investering van US$ 2,8 miljoen in de Surinaamse landbouw. Hierbij is er vooral aandacht voor het binnenland, dat alleen al 23 van de 42 projecten telt. Uit onderzoek is gebleken dat middels het SAMAP/MGF-programma de productie van veel personen die in aanmerking zijn gekomen, is verbeterd c.q. verhoogd.

Foto: SAMAP

Het materiaal zal de agrariërs in staat moeten stellen hun productie te verhogen en daarmee een bijdrage te leveren aan de voedselzekerheid in Suriname c.q. de verdere ontwikkeling van het land. Het gaat er volgens Zeballos om dat zij hun productkwaliteit verbeteren zodat er ook meer afzet is en meer inkomsten. “FAO/SAMAP geeft invulling aan haar belofte om de agrarische sector in Suriname te hervormen”, aldus de functionaris.

Foto: SAMAP