Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Exporteursbeurs dit jaar twee dagen

Exporteursbeurs dit jaar twee dagen

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) organiseert ook dit jaar de Exporteursbeurs. Waar het evenement in 2022 een eendaagse activiteit was, is dit jaar op basis van de evaluatie en de behoefte voor twee dagen gekozen: 29 en 30 september.

Het doel van de beurs is om netwerken en productexpositie te bevorderen alsook tools aan te bieden voor de export. De deelnemers hebben op 20 september tijdens een teach-in in Roeli’s Event Venue, waar de beurs zal plaatsvinden, alvast de nodige informatie verkregen.

De aanwezigen hebben duidelijke instructies ontvangen en zijn ook in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en suggesties te doen aangaande het evenement. Aan deze beurs nemen naast de ondernemers en bedrijven ook instanties en ministeries deel die relevant zijn voor de export.

Tijdens de activiteit van vorig jaar is naar voren gebracht waarom de beurs van groot belang is. Eén van de beleidsprioriteiten van het ministerie van EZ is erop gericht om alle ondersteuning te geven aan de lokale productie en de exportsector.