Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Exporteurs beurs dit jaar twee dagen

Exporteurs beurs dit jaar twee dagen

PARAMARIBO — Na vorig jaar op één dag te zijn gehouden, is besloten de exporteurs beurs deze keer over twee dagen – 29 en 30 september – uit te gooien. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) koos voor de verruiming na evaluatie en vanwege de behoefte.

Het doel van de beurs is om ‘business to business’-netwerken te stimuleren, product expositie te bevorderen, alsook tools aan te reiken die nodig zijn voor de export. Eén van de beleidsprioriteiten van het ministerie is om alle ondersteuning te geven aan de lokale productie en de exportsector.

“Het doel is om ‘business to business’-netwerken te stimuleren, product expositie te bevorderen, alsook tools aan te reiken die nodig zijn voor de export”

Het directoraat Ondernemerschap en het onderdirectoraat Interne Markt, die vanuit EZ belast zijn met de organisatie, hebben op 20 september een informatiesessie gehouden voor de participanten. Ondernemers, bedrijven, instanties en ministeries, die betrokken zijn bij de export, nemen deel aan de exporteurs beurs. Het is de bedoeling dat ze allemaal over een informatiestand beschikken.

Tijdens de teach-in in Roeli’s Event Venue, waar de activiteit volgende week plaatsvindt, hebben de deelnemers duidelijke instructies ontvangen en hadden ze de gelegenheid om vragen te stellen en suggesties te doen. In 2022 benadrukten de ondernemers en andere actoren het belang van de beurs. Erop werd gewezen dat bij meer export het land meer valuta binnenkrijgt, wat volgens hen zal zorgen voor een stabiele economie. Verder zullen Surinamers koop bewuster worden.

Een deel van de aanwezigen tijdens de teach-in van de exporteurs beurs in Roeli’s Event Venue. [Foto: EZ]