Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Ex-president Costa Rica: ‘Suriname zou voorbeeld kunnen zijn van duurzame ontwikkeling’

Ex-president Costa Rica: ‘Suriname zou voorbeeld kunnen zijn van duurzame ontwikkeling’

Suriname heeft alle ingrediënten om model voor de wereld te worden bij realisatie van duurzame economische ontwikkeling waarbij het milieu behouden blijft. Daarvoor is er genoeg kapitaal in de wereld en investeerders zijn bereid daarvoor ontwikkelingsprogramma’s te financieren. Dat vertelde de ex-president van Costa Rica, José Maria Figueres, op Curaçao tijdens de ‘Suriname Week’ in een inleiding met als thema ‘Suriname, the biggest sustainability project in the world’.

Tekst en beeld Ivan Cairo

“Ik geloof dat het voor ons allemaal op een zeer geschikt moment komt om na te denken over de toekomst van Suriname. En die toekomst kan voor mij ofwel een ander voorbeeld zijn van de grondstoffenvloek, waar de wereld vol van is of het kan een lichtend voorbeeld zijn van economische ontwikkeling en leiderschap op milieugebied.”

Figueres stelde dat milieu en economie hand in hand gaan. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. “Een goede, sterke duurzame economische groei bereik je niet zonder milieu en omgekeerd. Ik zou willen dat wanneer we over tien jaar terug kijken naar onze sporen we kunnen zeggen: ‘We hebben van Suriname een lichtend voorbeeld gemaakt van ontwikkeling en milieubeheer waar de hele wereld van kan leren’.”

“Ik geloof dat het voor ons allemaal op een zeer geschikt moment komt om na te denken over de toekomst van Suriname”

De inleider voerde aan dat de wereld voor twee grote uitdagingen staat: armoedebestrijding en klimaatverandering. Er zijn te veel mensen in de wereld die in bittere armoede leven. Figueres is overtuigd dat beide problemen kunnen worden bestreden terwijl gestage vooruitgang wordt geboekt “als we ons beleid in de juiste volgorde plaatsen en uitvoeren, zodat we beide kunnen aanpakken”.

Dat er zoveel armoede in de wereld heerst, is zowel een ethisch als een moreel dilemma. Maar het is ook “een fantastisch verhaal over economische ontwikkeling om deze mensen ertoe te brengen actief deel te nemen aan de wereldeconomie en aan de markten die we moeten blijven vormgeven naar de toekomst”. De vervuiling en opwarming van de aarde met als gevolg klimaatverandering zijn nog nooit zo erg geweest. “Simpel gezegd: ‘we zijn de planeet aan het koken. We zijn onszelf aan het koken’.”

Uitdaging

De uitdaging is volgens Figueres om van Suriname een model van armoedebestrijding te maken en tegelijkertijd klimaatverandering tegen te gaan. Iets dat nog nooit eerder is gedaan, namelijk blijven ontwikkelen terwijl de uitstoot van broeikasgassen omlaag wordt gebracht. Hij vindt dat deze twee zaken van elkaar moeten worden losgekoppeld.

Figueres: “Het moet worden omgevormd tot een economische kans. Ik geloof dat Suriname een lichtend voorbeeld kan zijn van deze ontkoppeling tussen ontwikkeling en koolstofemissies.” Een voordeel dat het in dit kader ten opzichte van andere landen heeft is dat het een middelgroot land is van maar 164.000 vierkante kilometer.

“Dat stelt ons in staat om dingen op een zeer intelligente manier te doen.” Een tweede voordeel is dat 93 procent van deze 164.000 vierkante kilometer bedekt is met ongerept bos. Suriname heeft het dichtste bos ter wereld wat een enorme troef is in termen van het vasthouden van koolstof. Daarnaast is er nog een voordeel van een kleine bevolking: 600.000 mensen.

De minimumlonen van gemiddeld SRD 6000 per maand zijn ook een pluspunt ten opzichte van andere landen. Er is geen situatie van extreme armoede, afgespiegeld aan de internationale armoedestandaarden.

Een derde voordeel is dat de wereld naar succesvoorbeelden zoekt. “Meer dan voorheen is het internationale kapitaal bereid te investeren in mogelijke voorbeelden van succesverhalen van ontwikkeling met zorg voor het milieu en goed beheer van het milieu.”

Aanbevelingen

De inleider stelt voor dat het bedrijfsleven en de Surinaamse overheid samen vaststellen dat het tijd is om naar buiten te komen en een ‘Suriname IPO, een Surinaamse beursintroductie’ proclameren zoals bedrijven die naar de grote internationale aandelenbeurzen gaan.

“Uw eigen taal, Engels en Chinees. Dat zijn de drie talen die alle landen nodig hebben”

“Een IPO, die betekent dat we klaar zijn om zaken te doen, klaar om een wereldwijd merk te worden in die gebieden waar we denken dat we strategische voordelen hebben. Dat opent een wereld van investeringen. Investeringen die billijk zijn in termen van sociaal welzijn en sociale verantwoordelijkheid”, aldus de ex-president.

Hij is ook van mening dat Suriname een aantal actiepunten zou kunnen uitvoeren om duurzame economische ontwikkeling te realiseren terwijl het milieu in stand wordt gehouden. De eerste actie is het samenstellen van een internationale raad van adviseurs die wereldwijd aandacht en investeringen kan aantrekken. Vindingrijke mensen met ervaring die oplossingen kunnen aandragen voor de uitdagingen waarmee ontwikkelingslanden kampen.

Hij stelde ook voor dat Suriname een nationaal milieu instituut krijgt voor zo ver dat er nog niet is en een welvaartsfonds. Figueres pleitte bovendien voor het opzetten van een ontwikkelingsbureau naar het model van de National Development and Reform Commission in China. Dit instituut stelt vijfjarige nationale ontwikkelingsplannen samen en voert ze uit.

Een andere aanbeveling is om in de wereld te kijken wat wel en niet heeft gewerkt en ook kijken naar het creëren van een systeem voor milieudiensten. Het doel daarbij is om het bos te beschermen, wat echter niet betekent dat er geen verantwoorde, duurzame kap mag plaatsvinden.

Suriname zou bijvoorbeeld een opslag op de benzineprijs kunnen zetten en met dat geld herbebossing financieren. Op die manier heeft Costa Rica herbebossingsprojecten gerealiseerd. Ook zou het land pakketten voor koolstofvastlegging kunnen aanbieden aan landen die een hoge uitstoot hebben van broeikasgassen.

Energie en onderwijs

Ook op het gebied van energie en onderwijs zijn er mogelijkheden voor Suriname. “We moeten het onderwijs over de hele wereld heroverwegen en reconstrueren. Het belangrijkste doel moet zijn om grote sprongen te vooruit te maken. Ga niet doen wat andere landen op het gebied van onderwijs proberen te doen. Denk verder dan zij.

Kijk naar wat andere landen heel goed hebben gedaan en dat combineren in een eigen robuust onderwijsprogramma zodat Suriname een voorbeeld van wereldklasse kan worden. Met banen van de toekomst. Met vaardigheden die de wereld vandaag nodig heeft.” Suriname moet ook drietalig worden adviseerde de inleider. “Uw eigen taal, Engels en Chinees. Dat zijn de drie talen die alle landen nodig hebben.”

Ook op het gebied van energie ziet Figueres ‘enorme’ kansen voor Suriname. Het land verbruikt per dag ongeveer 12.000 vaten brandstof, waarvan de helft voor transport. “Dat is een fantastische kans om als één van de eerste landen ter wereld succesvol over te stappen op groene waterstof. Talrijke internationale bedrijven willen investeren in waterstof en Suriname zal daarop moeten inspelen.”