Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Etnel ziet gewijzigde Personeelswet bij CHof belanden

Etnel ziet gewijzigde Personeelswet bij CHof belanden

Assembleelid Patricia Etnel (NPS) heeft als een van de initiatiefnemers voor wijziging van de Personeelswet (PW) kritische aantekeningen geplaatst bij het wetsproduct. Zij is van mening dat het toevoegen van artikel 28a over “no work, no pay” overbodig is in de wet. Dit zal volgens Etnel ervoor zorgen dat ambtenaren de regering naar de rechter slepen.

Verder zegt ze dat de wet bij het Constitutioneel Hof (CHof) zal belanden, omdat de regering in strijd zal handelen met andere bepalingen die erin zijn opgenomen. Etnel heeft zich donderdag als initiatiefnemer teruggetrokken en zich onthouden van stemmen toen de regering besloot niet van haar standpunt te wijken.

“U kunt de wet zo laten, maar ik ga u zeggen, het gaat bij het Constitutioneel Hof belanden en als ze het schrappen, heeft u niet alleen een groter probleem, maar ook een grotere blamage tegen de uitvoerende macht. Het Constitutioneel Hof gaat de wet toetsen en dan gaat men zien dat de regering genoeg tools heeft om te werken. We kunnen de wet aannemen maar het Constitutioneel Hof zal het ongedaan maken”, aldus Etnel.

De parlementariër merkte op dat de PW de regering voldoende handvaten biedt inzake het personeelsbestand en om op te treden tegen ambtenaren. Zij legde ook uit dat de regering niet gewoon kan besluiten om het salaris van de ambtenaar stop te zetten. Hiertoe moet de regering toestemming krijgen van de ambtenaar.

Ook laat de wet het niet toe om het volledige salaris stop te zetten, maar slechts een deel. Volgens de gewijzigde PW zal een ambtenaar geen betaling ontvangen over de periode waarin er geen arbeid is verricht, om redenen die hem kunnen worden aangerekend. Ook zal het salaris van ambtenaren die zich niet hebben geregistreerd, stopgezet worden.

“De minister heeft aangegeven dat van 6000 ambtenaren het loon wordt ingehouden, maar dat mag niet. Er zijn genoeg middelen om het overtollig aantal ambtenaren aan te pakken. Ministeries kunnen tuchtstraffen toepassen bij plichtsverzuim. Voordat je het salaris gaat inhouden, moet je aangeven welke tuchtstraf je geeft en de lansdienaar moet ruimte krijgen om zich te verweren”, stelde Etnel.

Zij is ook van mening dat de verplichte ambtenarenregistratie niet nodig was, omdat alle ministeries die informatie hebben. Etnel benadrukte dat zij niet tegen sanering is, maar meent dat de PW goed toegepast moet worden.

Ze gaf ook aan dat de verplichting tot ambtenarenregistratie wel kan, maar dat het stopzetten van het loon niet hieraan gekoppeld moet worden.

Ook merkte zij op dat de regering praat over besparing door het afslanken van het ambtenarenbestand om daarmee de kosten omlaag te brengen. Echter zijn er volgens Etnel andere systemen binnen de overheid die ervoor zorgen dat de staat niet bespaart. “Een goed georganiseerd apparaat begint niet bij het willen afvoeren van ambtenaren, maar bij een werkelijke personeelsstop. Als je wervings- en selectiebeleid soep met balletjes is dan gaat het niet lukken. Dit geldt voor alle regeringen”, aldus de NPS’er.

Zij heeft geen problemen met de vroege uitdiensttreding, maar vroeg de regering wat te doen aan het gratificatiebeleid.