Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Etnel: “Regering had allang moeten ingrijpen bij GBB”

Etnel: “Regering had allang moeten ingrijpen bij GBB”

Vanwege de vele misstanden binnen het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) had de regering al veel eerder moeten ingrijpen bij dit ministerie. Op alle cruciale afdelingen, zoals het Domeinkantoor en de Grondinspectie, had er grondig opgeschoond moeten worden. Dit is echter niet gebeurd en de problemen blijven maar toenemen.

Wanneer de president zegt dat er nu maatregelen genomen zullen worden, is dat geen stap in de goede richting. Er had al sinds 2020 actie ondernomen moeten worden om erger te voorkomen. De president is zich er ook niet van bewust dat een vooraanstaand lid van de VHP, Mahinder Jogi, vaak negatief in verband is gebracht met grondkwesties. Het staatshoofd heeft te lang gewacht. Dit zei Patricia Etnel van de NPS in gesprek met TBN Prime Alert.

Etnel protesteert fel tegen het feit dat mensen gronden van weerloze burgers, die er al jaren wonen en activiteiten ontplooien, inpikken voor hun eigen voordeel. GBB hoeft geen vloek voor het land genoemd te worden. Als er vanaf de eerste dag een duidelijk no-nonsense beleid was vastgesteld, zouden er nooit zoveel problemen zijn geweest. Het is volgens de volksvertegenwoordiger onbegrijpelijk dat sommigen meerdere percelen bezitten, terwijl anderen jarenlang op zoek zijn naar slechts één perceel.

Etnel is ook tegen grondconversie, omdat niemand duidelijk kan uitleggen wat volgens haar de waarde van grond is. Er is verder geen duidelijk beleid. Nergens is vastgelegd waar er bijvoorbeeld gebouwd mag worden of waar er industrieterreinen zijn aangewezen.