Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Elsje Finck – Sanichar College herdenkt Dag van de Verpleging met sportdag

Elsje Finck – Sanichar College herdenkt Dag van de Verpleging met sportdag

Covab organiseerde in verband met de herdenking van deze dag een sportdag. (DBSfoto>Anil Ramkumar)

De Dag van de Verpleging wordt sinds 12 mei 1965 jaarlijks internationaal op dezelfde datum herdacht. Het thema voor dit jaar luidt: “Closing the gap, from evidence to action”. Wereldwijd wordt er tijdens deze herdenking vanuit diverse invalshoeken extra aandacht geschonken aan het verpleegkundig beroep en de patiëntenzorg. Welke rol nemen verplegenden heden ten dage in de zorg in? Ook in  Suriname wordt deze dag op gepaste wijze herdacht door diverse zorginstellingen. Het Elsje Finck- Sanichar College Covab organiseerde in verband met de herdenking van deze dag een sportdag. Zorginstellingen en overige organisaties, zoals de militaire en politiekapel, hebben op diverse sportonderdelen het tegen elkaar opgenomen. Het doel van deze activiteit is onder andere om de saamhorigheid onder de diverse instellingen te bevorderen.

Het geheel ving aan om 07.00 uur, middels het hijsen van de Surinaamse vlag en die van Covab. In haar felicitatieboodschap richtte onderwijsmanager Haidy Cooman – Dompig zich tot alle verpleegkundigen, in het bijzonder de docentverpleegkundigen en studenten verbonden aan het Elsje Finck – Sanichar College Covab. Ze gaf onder andere aan dat het verpleegkundig beroep één is om trots op te zijn. Het is een beroep met een toekomst. Ook uitte ze haar waardering naar alle verpleegkundigen toe.

Cooman – Dompig bleef vervolgens stilstaan bij het thema van dit jaar: “Overbrug de kloof, van bewijs tot actie”. Vanuit deze invalshoek  benadrukte en onderbouwde ze enkele  aspecten. Er is veel onderzoek gedaan, maar de onderzoeksuitkomsten moeten  verspreid en gebruikt worden. Er is degelijk behoefte aan wetenschappelijk onderzoek. Als voorbeeld noemde ze het seminar welke door het Psychiatrisch Centrum Suriname is georganiseerd. Het thema van dit seminar was ‘Depressie op de werkvloer’. Na diverse onderzoekingen werden onderzoeksresultaten gepresenteerd die van belang zijn voor de gezondheidszorg.

Dit is heel erg van belang voor de verbetering van de kwaliteit van de zorg. Het moet leiden tot het verhogen van de kwaliteit van het leven van de patiënten en overige cliënten. Het zal ook haar positieve impact hebben op het beroepsmatig handelen.

Door zaken te onderzoeken zal er ook beter antwoord gegeven kunnen worden op wat wel of niet gehandhaafd moet blijven. Met betrekking tot het verpleegkundig onderwijs gaf Cooman – Dompig aan dat er een omslag gemaakt zal moeten worden. Studenten zullen in een vroeg stadium bewust gemaakt moeten worden over het belang van onderzoek voor hun werk en de patiënten.

De toekomstige student zal de eigenschap ‘nieuwsgierigheid’ in voldoende positieve mate moeten gebruiken. De student zal vanwege deze nieuwsgierigheid  achter het waarom van diverse ziektebeelden en verschijnselen binnen de zorg  moeten willen komen. Na dit onderzoek zullen het resultaat en de kennis gedeeld moeten worden met collegae. Op deze manier wordt er niet alleen gezamenlijk gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg, maar ook aan het verhogen van de kwaliteit van het leven van ieder mens.

Dagblad SurinameDagblad Suriname – Suriname's Populairste Krant