Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Eindelijk voorstel landelijke evenredige vertegenwoordiging waarbij elke stem evenveel telt

Eindelijk voorstel landelijke evenredige vertegenwoordiging waarbij elke stem evenveel telt

INGEZONDEN

Het initiatiefwetsvoorstel van NDP, VHP, Abop/PL, BEP en NPS om te komen tot invoering van landelijke evenredige vertegenwoordiging, waarbij elke stem evenveel telt, is een openbaring. Het is duidelijk dat andere voorstellen niet daaraan voldeden en enige nuances wilden aanbrengen in het voldoen aan de uitspraak van het Constitutioneel Hof. Daarom verdient het initiatiefvoorstel nadere beschouwing.

Het valt op dat Abop, die er eerst faliekant tegen was, nu ineens akkoord gaat. Hoe komt dat? Is Abop tot de conclusie gekomen dat ‘one person, one vote’ niet minder oplevert dan andere varianten? Immers, een marron stemt over het algemeen op een marron partij. Overigens, hetzelfde geldt voor andere, op etnische leest gestoelde, partijen: Hindostanen stemmen gewoonlijk op VHP en Javanen op Pertjajah Luhur (PL).

Natuurlijk loopt er een Christelijke Javaan of Hindostaan tussen, maar over het algemeen stemt men op de leider van dezelfde etniciteit. Dat geeft meer vertrouwen. Dan komt alles vanzelf goed. Althans, dat is de gedachte. Zo zijn Surinamers opgevoed. Echter, wat heeft het Suriname tot nu toe opgeleverd?

Indien het initiatiefvoorstel ook beoogt kiezers in het buitenland, met name Nederland, actief kiesrecht toe te kennen, dan rijst de vraag waarom zij ook niet passief bij worden betrokken, tot lid van De Nationale Assemblee (DNA) kunnen worden gekozen. Immers, in het voorstel staat dat om te worden gekozen tot lid van DNA men twee jaar voorafgaand aan de verkiezing ingezetene van Suriname moet zijn geweest en ook nog de Surinaamse nationaliteit moet bezitten.

Het wachten is op wanneer en hoe deze nationaliteit zal worden toegekend, maar intussen is duidelijk dat Surinamers in het buitenland slechts als stemvee zullen worden gebruikt en misbruikt. Ten voordele van welke partij?

Sommige Surinaamse politici menen dat Suriname uit één volk bestaat en niet uit meerdere volkeren. Wie in een schijnwereld leeft, komt al gauw toe die conclusie. Dan blijven partijen die op etnische leest gestoeld zijn aan de macht met als enige ideologie etniciteit, die dus gepaard gaat met eigen belang voor de etnische groep en soevereiniteit in eigen kring.

Zo komen wij als land echt niet vooruit omdat het ieder voor zich is en God voor ons allen. Het is daarom zaak dat een geheel nieuwe politieke constellatie dit doorbreekt. Dat kan door zowel in het bestuur als op de kandidatenlijst Surinamers op te nemen met verschillende etniciteit. Een ideologie zou ook mooi zijn, want anders weten kiezers niet wat men aan een partij heeft.

Dat is nu het geval bij op etnische leest gestoelde partijen, die veelal alleen voor rijke mensen zijn. Partijen die zo’n gemengd bestuur en kandidatenlijst hebben zonder ideologie marcheren links en rechts. Men weet niet wat men aan zo’n partij heeft, maar misschien wil u alleen de leider volgen, follow the leader. Er is een andere optie: volg een ideologie, dan weet u een beetje wat u aan een partij heeft.

Rinaldo van Rhemen